Nieuws Curaçao

Regeerprogramma Pisas II officieel gepubliceerd

WILLEMSTAD – Het regeerprogramma van het kabinet-Pisas is nu officieel gepubliceerd. Begin maart ging het al rond via kranten, nieuwssites en sociale media. De titel van het regeerprogramma dat 2022 tot 2025 bestrijkt is ‘Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk’. Het heeft de regering van MFK en PNP tien maanden gekost om het document naar de drukker te brengen.

‘Deze regering is vastberaden een regeringsbeleid te hanteren dat door het volk wordt gedragen’, zo begint het programma. ‘Dit vergt, in alle aspecten, een transparante toenadering tot het volk. Naast het inlichten van de gemeenschap over bestuurlijke zaken waarbij er beslissingen dienen te worden genomen, moet ervoor gezorgd worden dat te nemen besluiten ten voordele zijn van het volk’.

Volgens Pisas en de zijnen kampt Curaçao met enorme uitdagingen die het hoofd moet worden geboden. De Covid-19-pandemie heeft het land hard  getroffen en de kwetsbaarheden blootgelegd.

Maar het kabinet-Pisas II treft een situatie aan die niet alleen te wijten is aan de covidpandemie en andere externe oorzaken. ‘De overheidsorganisatie kent vele dringende uitdagingen die niet zijn geadresseerd, waardoor er zowel voor basale overheidstaken als voor maatschappelijke uitdagingen onvoldoende beleids- en uitvoeringscapaciteit aanwezig is’.

‘Om het tij te keren,’ zo vervolgt Pisas, ‘zullen wij samen met de gemeenschap de komende jaren op sociaalmaatschappelijk en economisch gebied verschillende complexe situaties het hoofd moeten bieden. Hierbij denkt hij onder andere aan duurzame ontwikkelingen, de steeds groeiende en gediversifieerde sociale aspecten en het financieel, economisch en sociaal-maatschappelijk herstel als gevolg van de Covid-19-pandemie.

(link:

Deel dit artikel