Nieuws Curaçao

Regering: als Staten akkoord gaan dan vakantiegeld ambtenaren

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao gaat akkoord met het gedeeltelijk afbouwen van de 12,5% inkorting op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren, op voorwaarde dat er geen bezwaren zijn voor het schriftelijk vastleggen van twee door de vakbonden voorgestelde punten.

Die willen dat het vakantiegeld in 2023 van zes procent voor ambtenaren weer wordt geïntroduceerd. Daar is in de ontwerpbegroting 2023 geld is gereserveerd.

Daarnaast willen de vakbonden de inkorting op de vakantie-uren per 2023 opheffen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

De Raad van Ministers maakt wel nog een voorbehoud. De landsverordening normering topinkomens moet in werking zijn getreden en de ontwerpbegroting met de reserveringen van de gelden voor de betaling van het vakantiegeld in het jaar 2023 moet door de Staten zijn vastgelegd.

Voor uitbetaling van het vakantiegeld in 2023 dient rekening te worden gehouden met de liquiditeitspositie van het Land Curaçao, aldus de regering.

Bonden

De vakbonden zijn niet blij met de voorwaarden. Vandaag en morgen komen de bonden samen om te praten over het zogenaamde akkoord. Op 13 oktober staat er een overleg met de regering gepland. 

Deel dit artikel