Nieuws Curaçao

Regering Curaçao betreurt val kabinet-Rutte IV

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao betreurt de val van het kabinet-Rutte IV ‘in hoge mate’. Volgens premier Gilbert Pisas deed dit zich voor op een cruciaal moment in de onderlinge relaties binnen het Koninkrijk.

Gedurende de regeerperiode van het Kabinet Rutte IV heeft het Kabinet Pisas II, samen met staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, hard gewerkt aan een gemeenschappelijke agenda voor de uitvoering van de hervormingen zoals vastgelegd in het Landspakket, en aan de totstandkoming van een nieuwe Onderlinge Regeling voor samenwerking bij hervormingen ter vervanging van de Rijkswet COHO.

De afgelopen maanden heeft het Kabinet Pisas II met de Nederlandse regering onderhandeld over de herfinanciering van de Coronaleningen. Dat gaat om bijna één miljard gulden, die aan Curaçao zijn verstrekt gedurende de COVID-19-pandemie. 

De aflossingsperiode voor deze leningen eindigt op 10 oktober en het is de bedoeling dat de Nederlandse regering deze leningen tegen concessionele voorwaarden herfinanciert. Tegelijkertijd worden er onderhandelingen gevoerd over de benodigde kredieten voor een omvangrijk meerjarig investeringsprogramma van honderden miljoenen guldens dat past binnen een meerjarig economisch kader voor Curaçao.

Ook voor de kwestie van Ennia voert het Kabinet Pisas II de nodige gesprekken met de Nederlandse regering om tot een effectieve oplossing te komen ten behoeve van de polishouders. Ondanks de demissionaire status van het Nederlandse kabinet zal het Kabinet Pisas II nauw blijven samenwerken met het Kabinet Rutte IV om de lopende zaken op basis van de reeds gemaakte afspraken tot een goed einde te brengen.

De regering van Curaçao zegt vastbesloten te zijn om de sterke en constructieve relatie met de Nederlandse regering te behouden, ten behoeve van wederzijdse belangen en een goede verstandhouding tussen de landen van het Koninkrijk. 

“Daarom zullen we blijven samenwerken met de Nederlandse regering om de lopende zaken zo goed mogelijk te regelen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor het welzijn van het Koninkrijk en onze burgers”, aldus Pisas.

De regering bedankt de huidige demissionaire Nederlandse regering voor haar steun gedurende de afgelopen anderhalf jaar en wenst haar veel sterkte toe tijdens de komende overgangsperiode naar de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer en de vorming van een nieuwe regering daarna.

Deel dit artikel