Politiek

Regering Curaçao weigert verantwoordelijkheid te nemen in belastingschandaal

Alfonso Trona, Hoofd Belastingdienst

WILLEMSTAD – Ondanks de ernstige bevindingen van chaos, mogelijke corruptie en vriendjespolitiek binnen de belastingdienst van Curaçao, zoals aan het licht gebracht door een recent onderzoek van de Stichting Overheidsaccountantsbureau SOAB, heeft de regering onder leiding van premier Pisas besloten geen personele consequenties te verbinden aan deze kwesties.

Hoofd van de Belastindienst, Landsontvanger Alfonso Trona en Hoofd Inspectie der Belastingen Jamilia Isenia blijven gewoon op hun positie. Interne coalitiebelangen, met name de spanningen tussen MFK en coalitiepartner PNP, lijken verdere actie in de weg te staan.

Het SOAB-rapport, gepubliceerd op 30 maart 2024, richtte zich op het invorderingsproces binnen de belastingdienst en bracht significante tekortkomingen aan het licht. Ondanks deze bevindingen en aanbevelingen voor verbetering, heeft de politieke realiteit binnen de coalitieregering geleid tot een stilstand in het nemen van verantwoordelijkheid op persoonlijk niveau, onder het mom dat ook SOAB dat niet deed in haar rapportage.

Als reactie op het rapport heeft de minister van Financiën aangekondigd, zonder direct in te gaan op de personele kwesties, dat SOAB de juiste toepassing van het invorderingsbeleid periodiek gaat toetsen.

Belangrijke stappen zijn het beëindigen van het verstrekken van voorschotten vanaf 1 januari 2024, het ontwikkelen en implementeren van een verbeterplan, en het versterken van interne controles.

Er zou zijn besloten dat eventuele openstaande voorschotten zo snel mogelijk moeten worden verrekend. Alle dossiers van openstaande aanslagen van de moeten van de nodige documentatie worden voorzien (inclusief de onderbouwing van betalingsregelingen).

Er gaat een meldpunt voor ambtenaren en/of belastingplichtigen komen en een informatiecampagne om de Curaçaose gemeenschap te informeren over de richtlijnen voor invordering zodat eenieder op de hoogte is van hun rechten en plichten.

Deze initiatieven tonen een inzet voor verbetering van wat fout ging, maar wordt uitgevoerd door dezelfde mensen die al eerder en herhaaldelijk in de fout gingen onder de verantwoordelijkheid van hen die corruptie en vriendjespolitiek toestonden, wellicht initieerden en niet eigenhandig op wilden lossen.

De afwezigheid van directe personele acties in reactie op de geïdentificeerde problemen roept vragen op over de bereidheid en het vermogen van de regering om grondige en noodzakelijke hervormingen door te voeren.

Deel dit artikel