Nieuws Curaçao

Rekenkamer: ernstige tekortkomingen en zwaktes financieel beheer overheid

Rekenkamer: ernstige tekortkomingen en zwaktes financieel beheer overheid
kabinet Rhuggenaath vlak na aantreden in 2017

De Rekenkamer constateert bij herhaling dat er ernstige tekortkomingen en zwaktes zijn in het financieel beheer van het Land. Dit heeft geleid, om 10 oktober 2010 als meetpunt te nemen, dat er sinds de verkrijging van de status van autonoom Land binnen het Koninkrijk, de jaarrekeningen van het Land jaarlijks door de Rekenkamer zijn afgekeurd.

Ook de laatste, over 2019. De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in dat jaar zijn niet tot stand gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Ook geeft de jaarrekening geen getrouw beeld van de financiële positie van Curaçao per 31 december 2019 en het resultaat over 2019.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten komen niet overeen met de vastgestelde landsbegroting. De overschrijding bedraagt in totaal en afgerond 178,1 miljoen gulden. In 2018 was dat ook al het geval en ging het zelfs om meer geld: 278 miljoen gulden.

Goed Openbaar Bestuur

Er worden continu plannen gemaakt door het Land, schijft de Rekenkamer, om de hierboven vermelde problematiek aan te pakken echter zonder onder andere een tijdige uitvoering en er wordt daarom geen tijdige en voldoende voortgang geboekt.

Het Land voldoet mede hierdoor feitelijk dan ook niet aan de beginselen van goed openbaar bestuur met betrekking tot transparantie en publieke verantwoording. Met transparantie wordt onder andere bedoeld dat de jaarrekening deugdelijk is en voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Onder publieke verantwoording wordt verstaan dat de overheid een getrouwe verantwoording aflegt over de rechtmatigheid van de inning, het beheer en de besteding van publieke middelen. Het behelst
verder dat de overheid ‘in control’ is.

De situatie is zorgwekkend. Het Land kan zich dit niet langer permitteren, vindt de Rekenkamer en geeft opdracht aan de Staten om haar controlerende werk te doen.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is hier te downloaden


Deel dit artikel