Curaçao

Rhuggenaat ontbiedt consul-generaal Venezuela


Premier Rhuggenaath heeft de Venezolaanse consul-generaal op Fortí ontboden. Daarbij is opnieuw verzocht uitvoering te geven aan de afspraken van 12 januari.

Een week daarvoor had Venezuela eenzijdig de grenzen met de ABC-eilanden gesloten vanwege smokkel. Op Aruba zijn toen afspraken gemaakt om die weer open te krijgen, maar Venezuela heeft tot nu toe niets gedaan.

Deel dit artikel