Nieuws Curaçao

Rijksministerraad benoemt nieuwe leden voor Gemeenschappelijk Hof

Foto - Mr. G.A.F.M. Wouters

WILLEMSTAD – De Rijksministerraad heeft ingestemd met verschillende voordrachten voor het gemeenschappelijk Hof van Justitie op de eilanden. Alle benoemingen zijn op voordracht van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoemingen gaan in per 1 september.

Zo is mr. J.R. Veerman benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Veerman is nu nog rechter bij de rechtbank Gelderland.

Mr. G.A.F.M. Wouters wordt behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de nieuwe vice-president van het Gemeenschappelijk Hof en zal daarmee als bestuurder de vestiging Sint Maarten in zijn portefeuille hebben. Hij is momenteel werkzaam als rechter bij de rechtbank Rotterdam. 

De Rijksministerraad heeft ook ingestemd met de benoeming van mr. M. Wolfrat als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zij is nu raadsheer bij de Centrale Raad voor Beroep. 

Deel dit artikel