Nieuws Curaçao

Rijksministerraad trekt Rijkswet Geschillenregeling in

WILLEMSTAD – De Rijksministerraad trekt de Geschillenregeling in. Die was al behandeld door de Tweede Kamer. Maar de voorzitters van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hadden eerder in een brief aan de Eerste Kamer al geschreven dat zij geen toekomst zagen in het voorstel.

De rijkswet Geschillenregeling voorziet in een onafhankelijke voorziening die juridische geschillen over het Statuut moet beoordelen. De uitkomst daarvan is niet bindend voor de Rijksministerraad, maar slechts een advies, waarvan alleen op zwaarwegende gronden mag worden afgeweken.

De Raad van State vond zijn nieuwe rol in de Geschillenregeling al zeer ongewenst. Het amendement van de rijkswet dat bij de Eerste Kamer lag, moest wat de Raad betreft van tafel.

De drie landen hebben staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voortdurend gewezen op het feit dat de voorgestelde regeling niet voldoet aan de criteria die door de vier landen van het Koninkrijk zijn afgesproken. Namelijk dat geschillen aan een onafhankelijk instituut zouden worden voorgelegd waarvan de uitspraken bovendien bindend zouden zijn.

Daar wilde Nederland niet aan.

Nadat behandeling in de Eerste Kamer al was aangehouden heeft de Rijksministerraad nu wegens het ontbreken van steun van de landen, besloten de Rijkswet Koninkrijksgeschillen in te trekken.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024


Deel dit artikel