Nieuws Curaçao

Knops dreigt Pisas met intrekken coronasteun Curaçao

Knops dreigt Pisas met intrekken coronasteun

Staatssecretaris Knops laat er geen misverstand over bestaan. Indien de nog aan te treden regering Pisas niet deelneemt aan het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, dan vervalt daarmee ook de steun vanuit Nederland aan Curacao.

Dat staat te lezen in een brief die de bewindsman vrijdag aan zowel Gilmar ‘Pik’ Pisas van de MFK als Ruthmilda Larmonie van de PNP heeft gestuurd.

Dit betekent dat de liquiditeitssteun wordt stopgezet, evenals het nog niet verplichte deel van de eenmalige investeringen in onderwijshuisvesting en economie. Het gaat hier in totaal om bijna 50 miljoen euro.

Daarnaast zal Curaçao vanaf april volgend jaar de verstrekte liquiditeitsleningen moeten aflossen en ook de openstaande pre-COVID bulletleningen aan het einde van de looptijd moeten terugbetalen. Op dit moment gaat dat om een bedrag van 333,5 miljoen euro.

Knops zegt dat Nederland en Curaçao een niet vrijblijvende samenwerking zijn aangegaan en mede op basis daarvan heeft Nederland omvangrijke liquiditeitssteun verstrekt. Curaçao, zo schrijft Knops hoefde dat niet maar heeft er wel mee ingestemd.

De daarover gemaakte afspraken zijn en blijven voor Nederland het uitgangspunt. Deelname aan de Rijkswet COHO is een voorwaarde voor het verkrijgen van steun vanuit Nederland.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

IMF

De nieuwe regering van Pisas heeft voorgesteld om het COHO-landspakket te structureren in een aanpassingsprogramma dat door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gemaakt, begeleid en gemonitord moet worden.

Knops is niet op voorhand tegen een betrokkenheid van het IMF. Maar niet als vervanging van het COHO. Het IMF zou partner kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het doen van macro-economische doorrekeningen. Bij het thema Financiën heeft het IMF al een rol, het is volgens Knops denkbaar dat het IMF ook bij andere thema’s wordt betrokken en technische assistentie zal verlenen.

Knops is bereid om over de rol van het IMF binnen COHO te praten en de uitvoering van het landspakket te bediscussiëren. “Mocht Curaçao de gemaakte afspraken op willen zeggen, dan kan dat ook. Vanzelfsprekend is het aan Curaçao zelf om deze keuze te maken”, aldus Knops.


Deel dit artikel