Nieuws Curaçao

Roald Lappere wordt nieuwe directeur Koninkrijksrelaties

Roald Lapperre wordt de nieuwe directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Henk Brons op, die met pensioen gaat. De benoeming gaat in op 1 september 2022.

De directeur-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is verantwoordelijk voor de realisatie van een integrale agenda voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Saba, Sint Eustatius, en alle daaruit voortvloeiende tijdelijke taken, opgaven, programma’s en projecten.

Daar waar andere ministeries verantwoordelijkheid dragen, wordt in partnerschap een regisserende en coördinerende rol vervuld. De DGKR zal daarnaast aandacht gaan besteden aan een verdere doorontwikkeling van het directoraat-generaal.

Ook vervult de DGKR een rol op het gebied van veiligheid op de eilanden en is hij voorzitter van het bestuurlijk crisisteam. Tot slot is de DGKR belast met overstijgende portefeuilles in de Bestuursraad van het ministerie van BZK.

Vereerd

Roald Lapperre: ”Ik ben zeer vereerd met mijn benoeming. De afgelopen jaren heb ik al intensief samengewerkt met Caribisch Nederland en in mijn nieuwe rol zal ik de komende jaren met veel plezier en overtuiging invulling geven aan de brede samenwerkingsagenda met de Caribische delen van het Koninkrijk. Ik zie er naar uit om samen met de collega’s in Den Haag en op de eilanden werk te maken van een verdere verbreding en verdieping van onze relaties op de veelheid van thema’s die ons verbindt.”

Roald Lapperre is sinds augustus 2017 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken.

Roald Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.

Deel dit artikel