Nieuws Curaçao

Ronny Cornelis krijgt van de rechter gevoelige tik op de vingers 

Archieffoto Telemonstraat - Èxtra

WILLEMSTAD – Het multidisciplinaire team onder leiding van Ronny Cornelis heeft van de rechter een gevoelige tik op de vingers gekregen. Bij verschillende acties in 2020 gericht tegen studentenhuizen in de Telamonstraat handelde zijn Inspectie onrechtmatig en eigende zich bevoegdheden toe die het niet had.

Het multidisciplinaire team ontruimde in februari 2020 tot tweemaal toe een pand met studenten na melding van overlast door buurtbewoners. Maar voor ontruiming van woningen is instemming van de bewoners vereist of een rechterlijke beslissing of een specifieke wettelijke bevoegdheid. 

De ontruiming gebeurde niet met instemming en van een rechterlijk bevel tot ontruiming was evenmin sprake. Maar volgens de rechter was er ook geen wettelijke bevoegdheid. 

Zowel de Vestigingsregeling, de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao of het Besluit Technische Brand preventievoorschriften Curaçao geven de Inspectie geen bevoegdheid huurders uit hun woningen te zetten, zeker niet op stel en sprong en zonder dat in vervangende woonruimte wordt voorzien.

De ontruimingen op 14 en 19 februari 2020 zijn zonder bevoegdheden uitgevoerd. De Inspectie en daarmee het land Curaçao heeft met dat optreden inbreuk gemaakt op het woonrecht van de huurders. Dat is volgens de rechtbank een onrechtmatige daad en maakt de overheid schadeplichtig.

De rechter is niet volledig meegegaan in de schade-eisen van de verhuurders van de studentenhuizen. Wel krijgen de studenten die meededen in de rechtszaak een bedrag van ruim 4.500 gulden toegewezen. De verhuurders van de studentenhuizen krijgen ruim 21.000 gulden door gemiste huurinkomsten vergoed.

De overheid wordt ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, begroot op ruim 6.000 gulden

Deel dit artikel