Nieuws Curaçao

Ruim zeven duizend mensen op Curaçao krijgen bijstandsuitkering, kosten 33 miljoen gulden

WILLEMSTAD – Meer dan 7.000 mensen op Curaçao ontvangen een uitkering. De gemiddelde leeftijd van deze groep is vijftig jaar, zo blijkt uit een brief van de Minister van Sociale Ontwikkeling en Arbeid, mevrouw Ruthmilda Larmonie-Cecilia, aan het Parlement.

In de brief geeft de minister haar visie op mensen die een uitkering ontvangen. Ze wil deze groep en andere burgers in een achterstandspositie veerkrachtiger maken, zodat ze in de toekomst zichzelf staande kunnen houden en zich goed kunnen herstellen na het doormaken van een ernstige of traumatische gebeurtenis. Voor alle uitkeringsgerechtigden die kunnen werken geldt: “van uitkering naar werk”.

In antwoord op een vraag over het aantal mensen dat momenteel een uitkering ontvangt, meldde de minister dat er tot en met de vijftiende van de maand november vorig jaar 7.127 mensen een uitkering ontvingen. Deze groep is verdeeld in leeftijdsgroepen: 524 mensen in de leeftijd van achttien tot dertig jaar, 999 mensen tussen 31 en veertig jaar, 1.143 mensen in de leeftijd tussen 41 en vijftig jaar en 4.017 mensen van 51 jaar en ouder.

Op de vraag hoe lang het duurt voordat een persoon recht heeft op een uitkering, antwoordde minister Larmonie-Cecilia dat een persoon recht heeft op een uitkering zolang hij niet beschikt over de middelen om in zijn basisbehoeften te voorzien, zich inspant om uit de situatie te komen waarin hij verkeert en zich houdt aan de voorgeschreven regels in de wet op de uitkering.

SOAW betaalde tot en met november 2022 een bedrag van 30,9 miljoen gulden aan uitkeringen. Gezien het feit dat er in december geen uitkeringen zijn betaald en de overheid gemiddeld 2,6 miljoen per maand betaalt, kan worden geconcludeerd dat meer dan 33 miljoen in 2022 is betaald aan uitkeringen. Voor het lopende jaar 2023 wordt niet verwacht dat de situatie veel zal veranderen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel