Curaçao

Rutte: Heel veel vertrouwen in Kabinet Rhuggenaath, maar aanwijzing is nodig

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Nederland heeft het volste vertrouwen in het Kabinet Rhuggenaath. Dat benadrukte minister-president Mark Rutte vrijdagmiddag bij de bekendmaking dat de Rijksministerraad eerder op de dag een dwingende aanwijzing aan de Curaçaose regering heeft gegeven om zeer ingrijpende hervormingen door te voeren.

Twee keer uitstel

De RMR neemt daarmee het in april door het College financieel toezicht gegeven advies over. Tot twee keer toe stelde de RMR een besluit daarover uit, maar hakte vandaag in een ingelaste bijeenkomst alsnog de knoop door. Gelijktijdig hebben de regeringen van Curaçao en Nederland een onderlinge regeling getroffen waarin afspraken zijn vastgelegd over de ondersteuning die Den Haag gaat bieden om het financieel beheer op orde te krijgen en parallel daaraan de al jaren krimpende economie aan te jagen. De voortgang zal halfjaarlijks worden geëvalueerd door een nog te benoemen gezamenlijke commissie.

Samenwerking goed

Rutte tijdens zijn persconferentie in Nieuwspoort na afloop van de ministerraad: ,,De aanwijzing is nodig omdat er grote zorgen zijn over de oplopende tekorten op de begroting van Curaçao en het daarmee samenhangend financieel beheer. Ik wil er meteen bij zeggen: dat zegt niets over deze regering. De samenwerking met Eugene Rhuggenaath en zijn kabinet is buitengewoon goed. We hebben ook heel veel vertrouwen in het kabinet wat er zit, maar feit is dat zij worden geconfronteerd met een aantal buitengewoon lastige omstandigheden waardoor er risico’s zijn voor de overheidsfinanciën. Om die reden is het nodig te helpen de tering naar de nering te zetten en te werken aan een sluitende begroting.”

Praktische hulp

,,Dat betekent dat ook moet worden gekeken naar noodzakelijke structurele hervormingen, bijvoorbeeld op het gebied van de economie, de overheidsfinanciën en het overheidsapparaat. De onderlinge regeling is om Curaçao te helpen, niet zozeer met geld, maar wel met allerlei praktische hulp: expertise, kennis en capaciteit om Curaçao te ondersteunen in het aanjagen van de economie. Het is nu van belang deze afspraken goed uit te voeren in een goede samenwerking die er is tussen het Nederlandse kabinet en het kabinet van Eugene Rhuggenaath”, aldus Rutte. Kijk en luister hier naar zijn toelichting.

Hieronder de schriftelijke verklaring die de Nederlandse regering heeft gepubliceerd n.a.v. het besluit Curaçao een aanwijzing te geven:

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen

De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.

De aanwijzing volgt op het advies van het College financieel toezicht, dat de afgelopen jaren zijn zorgen heeft geuit over het financieel beheer van Curaçao en het oplopen van de tekorten op de begroting van het land. Gezonde overheidsfinanciën, zoals neergelegd in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling en stabiliteit van Curaçao. Het is daarnaast van het grootste belang dat Curaçao noodzakelijke structurele hervormingen onverkort gaat doorvoeren.

Nederland realiseert zich dat dit tijd vraagt en zonder ondersteuning moeilijk realiseerbaar is. Er is daartoe tussen Nederland en Curaçao overeenstemming bereikt over een onderlinge regeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de directe maatregelen en structurele hervormingen die Curaçao moet doorvoeren om de economie weer aan te jagen en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Daarbij gaat het om de gebieden economie, overheidsfinanciën, overheidsapparaat, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt. Ook het belastingstelsel en het begrotingsproces worden aangepakt. Het is nu zaak de afspraken voortvarend uit te voeren.

Nederland zal die inspanningen ondersteunen door kennis en capaciteit ter beschikking te stellen. Deze ondersteuning is gekoppeld aan de voortgang die Curaçao boekt op het doorvoeren van de in de onderlinge regeling opgenomen afspraken. De voortgang wordt halfjaarlijks geëvalueerd door een gezamenlijke nog te bemensen commissie.

Deel dit artikel