Nieuws Curaçao

Raad van Advies uit stevige kritiek op regering Pisas

Jeff Sybesma, waarnemend ondervoorzitter, de Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout en Josefa, Juridisch Adviseur bij de Raad van Advies

WILLEMSTAD – De Raad van Advies uit stevige kritiek op de regering Pisas. In zijn jaarverslag stelt de Raad dat zijn effectiviteit als wetgevingsadviseur afhangt van de politiek-bestuurlijke context waarin de Raad functioneert. En daar gaat het niet goed.

Vooral het voortdurend neerleggen van conceptwetgeving met het predicaat ‘spoed’ is de Raad een doorn in het oog. Zelf doet de overheid vaak lang over wetgevingstrajecten, maar wenst vervolgens dat de Raad van Advies het in een paar weken afhandelt. Dat gaat niet langer zo, concludeert het jaarverslag.

De Raad van Advies in Curaçao is een constitutioneel adviesorgaan dat zowel de regering als de Staten, het parlement van Curaçao adviseert over ontwerpen van wetten en bestuursmaatregelen. Als hoogste adviesorgaan speelt de Raad een essentiële rol in het wetgevingsproces en fungeert het als kwaliteitsbewaker van de wet- en regelgeving.

Volgens het jaarverslag moet de Raad kunnen rekenen op adequate reacties van besluitvormers in het wetgevingsproces op haar bevindingen en adviezen. Maar de Raad merkt op dat dit vaak niet het geval is en betreurt dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van bestaande overheidsinstrumenten om de kwaliteit van de wetgeving te waarborgen. Regering en parlement houden zich niet aan door hen zelf opgestelde regels.

Beschikkingen

Het jaarverslag constateert ook dat de hoeveelheid wetgeving is afgenomen, grotendeels omdat de productie van wetten in de afgelopen twee jaar is verschoven naar het opstellen van ministeriële regelingen. Deze regelingen hoeven niet ter advisering aan de Raad te worden voorgelegd en ook niet aan het parlement. Op deze manier ontloopt de wetgever controle en in geval van de Raad ook een kritische juridische toets.

Het jaarverslag benadrukt verder het belang van tijdige adviesaanvragen en het indienen van kwalitatief goede ontwerpregelingen voor het functioneren van de Raad. In 2022 ontving de Raad 31 adviesaanvragen en handelde deze eveneens af.

Tijdelijk

De Raad van Advies van Curaçao bestaat momenteel uit ondervoorzitter Lizanne Dindial en de leden Jeffrey Sybesma, Charlene Alberto, Wilfred Flocker, Herbert van der Woude, Michael Willem, Luigi Virginia en Clarion Taylor.

Uit overwegingen van verlaging van de kosten is voor 2021 en ook 2022 afgezien van de aanstelling van het negende lid van de Raad.

Secretaris van de RvAC is Cadlyn Raphaëla met een staf die de Raad bijstaat. Uit hoofde van haar functie is Hare Excellentie de Gouverneur Lucille George-Wout voorzitter van dit college.

Deel dit artikel