Nieuws Curaçao

Salarissen van ministers op 1 juli weer op oude niveau

WILLEMSTAD – Ministers en parlementariërs van Curaçao krijgen op 1 juli van dit jaar weer hun oude inkomen van voor Corona. Sinds juli 2020 leverden deze ambtsdragers een kwart van hun inkomen in als Nederlandse eis om solidariteit te tonen met de publieke werknemers die ook hun inkomen inleverden.

Daarmee kwamen ministers op een primair inkomen van bijna dertienduizend gulden per maand. De representatiekosten van rond de 2.700 gulden bruto per maand kwamen ook te vervallen. Net als de zes procent vakantiegeld.

Het maandelijks salaris van een minister is gebaseerd op de hoogste schaal, en hoogste trede daarin, van wettelijke regeling op de bezoldiging van ambtenaren, vermeerderd met 25 procent van dat bedrag en de representatiekosten, zoals hierboven vermeld.

Een zelfde pad wordt met de leden van het parlement gelopen. Maar het salaris van een Statenlid kent niet de verhoging van 25 procent, zoals die voor ministers geldt. Beiden vallen wel onder de hoogste schaal en hoogste trede van de ambtenarensalarissen. Daardoor verdiende een Statenlid tijdens de Coronacrisis iets meer dan elfduizend gulden.

Uiteraard hebben ministers en Statenleden recht op een kindertoelage, dertig  vakantiedagen met behoud van volledig inkomen, een telefoon en dienstauto met chauffeur.

Ambtenaren

Ambtenaren en andere publieke werknemers moesten tijdens corona 12,5 procent inleveren. Die regeling is vorig jaar op 1 juli al vervallen. Ambtenarenvakbond ABVO onderhandelt samen met andere vakbonden nog wel om hun compensatie te herstellen.

Dat gaat onder meer over hun ‘periodiek’, de indexering van de jaren 2018 en 2019, anderhalve dag vakantie in 2022 waarop recht op is en de betaling van het vakantiegeld dat dit jaar nog moet worden uitbetaald.

Deel dit artikel