Gezondheidszorg

Salarisverhoging medisch specialisten tot half miljoen gulden

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao is bereid het maximale jaarinkomen voor medisch specialisten in loondienst met 30 procent te verhogen tot een half miljoen gulden. Deze salarisverhoging is gekoppeld aan duidelijke prestatie-eisen, zoals het verminderen van wachtlijsten en het verhogen van de zorgkwaliteit.

Deze ontwikkeling volgt op berichten over een toenemend vertrek van medische specialisten uit het Curaçaose algemeen ziekenhuis, mede veroorzaakt door de invoering van de Landsverordening normering topinkomens (LNT). In reactie hierop heeft de minister van Gezondheid, na een evaluatie van de financiële effecten van de LNT, voorgesteld het salarisplafond te verhogen tot 500.000 gulden.

De ministerraad heeft deze salarisverhoging goedgekeurd, op voorwaarde dat er maatregelen worden geïmplementeerd om de zorgkwaliteit te verbeteren. Deze omvatten onder andere het invoeren van kwaliteitsmaatregelen om wachtlijsten te verkorten, het verbeteren van medische procedures en het opzetten van een systeem van prestatiebeloning.

Ondanks een formatie van 114 fulltime posities in 2023, is het werkelijke aantal bezette specialistenposities bij het CMC gedaald tot ongeveer 89. Voor 2024 is zelfs een toename tot 130 fulltime posities gepland, wat de urgentie van het aantrekken en behouden van specialisten onderstreept.

Minister Javier Silvania van Financiën en Gezondheid benadrukt het belang van aantrekkelijke woon-, leef- en werkomstandigheden om zowel lokale als buitenlandse medisch specialisten te werven en te behouden. “De gezamenlijke intentie van de overheid en de medisch specialisten is om de kwaliteit van de zorg op Curaçao te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren,” aldus Silvania.

Deel dit artikel