Politiek

Samenvatting van persconferentie door Rennox Calmes

Samenvatting van persconferentie door Rennox Calmes

Vertaling Door Karin Königs | PapiaKuMi

Er zijn twee belangrijke punten die dhr. Calmes met ons deelt, namelijk zijn uittreden uit de partij PIN en het intrekken van zijn steun aan het kabinet. Hoewel hij zich inderdaad al eerder terug wou trekken uit de partij PIN hebben ontwikkelingen en gesprekken ertoe geleid dat hij zich eerst bezig heeft gehouden met het afwikkelen van lopende bestuurszaken waardoor het terugtrekken uit de partij PIN minder urgent werd.

“Ik wil heel duidelijk zijn, moddergooien en vuilspuiterij, daar doe ik niet aan, dat is niet mijn kwaliteit, dat zit niet in mijn systeem”, aldus dhr. Calmes.

Over zijn aftreden uit de partij PIN:“Ik wil me niet verlagen. Wij jongeren wilden leren van degenen met ervaring in de politiek, dat was mede reden voor oprichting van PIN. Maar gaandeweg zagen we dat wat de partij deed afweek van waar de partij voor stond.

De cultuur veranderde en er werden besluiten genomen waar ik niet van op de hoogte was of werd ik gedwongen om een voortel te steunen waarvan de partij wist dat ik er niet achter stond.

Maar ik vind het belangrijk dat jongeren ook in de politieke arena gaan. Je probeert altijd tot een akkoord te komen voor het voordeel van het volk. Laat niemand u manipuleren. Er is een Regeerakkoord en dat ondersteun ik, dat heb ik altijd gedaan, daar sta ik voor.

Dhr. Calmes vertelt over zijn hart voor de RdK en hoe hij hierbij handelt in het belang van het volk, naar eer en geweten. Dat hij binnen het parlement een andere optie onderzocht heeft met Santa Fe en hoewel deze optie misschien nergens toe leidt, is het goed om meer opties te onderzoeken.

Hij heeft PIN laten weten dat hij niet langer achter het beleid van RdK/PMO staat, met name achter de onduidelijkheden. Hoewel het volk niet alles hoeft te weten, is hij wel voor meer transparantie dan nu geboden wordt.

Het gedoe met Klesch was een belangrijke overweging voor dhr. Calmes, men zag dat het mis ging en koos om op dezelfde voet door te gaan, en we hebben het resultaat allemaal gezien. Hierover is dhr. Calmes aangesproken, om rekening te houden met de coalitie.

Ook de prijzen van basis levensbehoeften was een belangrijk punt. Toen COVID-19 begon, nog voor de lock-down, heeft PIN in het parlement een motie ingediend om bijvoorbeeld ‘hand sanitizer’ op te nemen in het basispakket om extreme prijzen tegen te gaan en ook om via SOAW mensen met een betalingsachterstand aan te sluiten op water omdat experts aangaven dat water een belangrijk middel was in de strijd tegen de pandemie.

De oppositie stemde voor dit voorstel, de coalitiepartners stemden tegen. Ook hierover werd dhr. Calmes aangesproken. Maar hij heeft voor de Gouverneur gezworen om het volk te dienen en dat blijft hij doen.

Er was ook nog een motie die dhr. Calmes had ingediend over het verkopen van overheids-NV’s en dat dit niet zou mogen zonder toestemming van het parlement. Maar binnen de PIN was de cultuur inmiddels omgeslagen en hij kreeg de indruk dat zijn woorden niet gehoord werden.

Als laatste noemt hij in dit kader de Landsverordening Uitzonderingstoestand waarmee hij niet kon instemmen in de gepresenteerde vorm omdat in de tekst de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid aan banden worden gelegd.

Hij publiceerde dit en werd door het partijbestuur hierover berispt en er werd hem gevraagd zijn positie te nuanceren. Toch heeft hij tegen gestemd omdat hij weet wat hij wil voor dit land. Overigens heeft PIN enige dagen geleden ook in een verslag opgenomen wat er mis was met de wet, dus ze waren wel degelijk op de hoogte.

“Toen de wet ten aanzien van medicinale cannabis door PIN werd ingediend stond het water me aan de lippen en kreeg ik het gevoel dat ik alleen nog onder hun commando mijn werk mocht doen. Jongeren waarmee ik in projecten werkte gaven me de moed om door te gaan. Het vuur is uit de partij, ze zijn hun bestemming uit het oog verloren”.

Dhr. Calmes geeft aan dat na zijn persbericht over zijn aftreden de overheid in een persbericht heeft vermeld dat het onderzoek van de Landsrecherche naar minister Camelia-Römer zijn beslissing zou hebben beïnvloed, maar dat ontkent hij: “Voor mij is iemand onschuldig tot een rechter zijn schuld bewezen acht”.

Hij staat hier nog steeds achter en roept op om de rechter zijn werk te laten doen. Er worden veel namen genoemd waaronder de zijne, en veel daarvan hoeft niet waar te zijn. Hij is ook niet op de hoogte van de inhoud van de beschuldigingen tegen mw. Camelia-Römer.

Ook onderwijs is een fundamenteel punt voor PIN en voor dhr. Calmes en hij verzet zich tegen de bezuiniging van 45 miljoen op het onderwijs, hoewel hij in het verleden wel voor bezuinigen heeft gestemd omdat deze tijdelijk zouden zijn.

De huidige cultuur en structuur van PIN bieden echter geen ruimte voor zijn standpunt want ze verleiden hem subtiel om zijn standpunt te nuanceren. Daarom maakt hij gebruik van zijn positie als parlementariër om het volk te laten weten wat ze aan hem persoonlijk hebben.

Hij struikelde steeds vaker over zijn geweten. Hij is 12 jaar politiefunctionaris geweest voor hij toetrad tot het parlement. Toen hij de Minister van Justitie vroeg naar de 600 verdwenen kilo’s drugs werd hem gevraagd om hier geen vragen over te stellen in het parlement.

“Toen ik hier 35 vragen stelde was mijn partij hier niet tevreden mee en ze verdedigden me ook niet toen de minister besloot mijn vragen niet te beantwoorden omdat ik op dat moment niet in de zaal had mogen zijn. Maar die vragen waren niet voor mij, maar voor het volk!

Ook vandaag heb ik en met mij het volk weer geen antwoord gekregen op mijn vragen.”“Nogmaals, ik hou niet van modder gooien of de vuile was buiten hangen, ik geef jullie feiten”.

Hoewel hij zegt dat er nog veel meer gebeurd is wil hij niet met modder gooien. Hij verontschuldigd zich bij de andere PIN-medewerkers in het parlement die hierin meegetrokken worden en hij geeft aan dat ze een kleine maar zeer actieve fractie binnen het parlement waren die de meeste brieven aan ministers geschreven hebben om opheldering te krijgen over diverse zaken.

Hij is niet over een nacht ijs gegaan en heeft zijn tijd genomen om tot een besluit te komen, rekening houdend met het feit dat ons land zich in een moeilijke tijd bevindt, maar hij kan zich niet langer verenigen met PIN.

“Ik heb mijn ontslagbrief rustig overhandigd in handen van de politieke leider van PIN en ik heb een schoon geweten.”Over het intrekken van zijn steun aan het kabinet Rhuggenaath:“Na mijn ontslagbrief aan PIN heb ik de Gouverneur en de Parlementsvoorzitter schriftelijk op de hoogte gesteld.

Het lag niet in de bedoeling om mijn steun aan het kabinet in te trekken en de premier was hier ook van op de hoogte. Maar de daden van diezelfde premier hebben me mijn steun alsnog doen intrekken.”Dhr. Calmes laat weten dat hij afgelopen zaterdag een goed gesprek heeft gehad met de minister president waarin hij geuit heeft welke veranderingen hij graag zou zien.

Hij noemt o.a. dat hij geen verdere bezuinigingen meer wil in het onderwijs. Ook wil hij verandering in de tekst van de Landsverordening Uitzonderingstoestand. En hoewel er al verschillende aandachtsgroepen zijn ziet hij daarnaast ook graag een traject voor jongeren, studenten, die voorbereid worden voor toekomstige functies binnen ons land, zodat we straks niet langer mensen uit andere landen hoeven te zoeken voor belangrijke posten.

Als laatste heeft hij met de minister gesproken over de minister van GMN. Hierna werd hier verder over gesproken, o.a. in een tv-interview op zondag. Toen werd hij daarna geconfronteerd met het ‘breaking news’ dat de premier de minister van GMN had gevraagd om nog een week aan te blijven, en zei de premier later tegen dhr. Calmes dat hij dat redelijk achtte.

Hierop heeft dhr. Calmes laten weten dat hij dit niet redelijk vond, dat de minister af moest treden, de minister van VVRP zou de taken waarnemen en daarna kon de overdracht plaatsvinden.

“Hij vroeg me naar het kantoor van de minister van justitie te komen, waar hij ook zou zijn. Ik heb 12 jaar voor de politie gewerkt en ik weet het als er iets mis is. Op dat moment heb ik geanticipeerd op de te volgen strategie, want ik weet inmiddels hoe het werkt in de politiek.

Ik ben naar de Gouverneur gegaan en heb mijn steun aan het kabinet Rhuggenaath ingetrokken. Dit was een bokkensprong en ik kon niet verwachten dat ik hierover nog zinvol met de minister president kon praten.

”Omdat de uitspraak van de minister president direct opgevolgd werd door een persbericht van de regering dat de minister van GMN nog bleef zitten voelde dhr. Calmes zich verraden, dit was vooraf niet zo gecommuniceerd en zijn vertrouwen in de premier en het kabinet werd hierdoor geschonden en hij vindt dat het getuigt van gebrek aan respect. Ons bestuur zou op dat vertrouwen gebaseerd moeten zijn.

Direct nadat hij bij de Gouverneur was geweest is hij naar de minister van Justitie gegaan en heeft hij met hem en de premier hierover gesproken, want hij strijdt met open vizier, net als hij dat gedaan heeft bij de leiders van PIN nadat hij zijn ontslagbrief ingediend had, van man tot man.

Vanwege de moeilijke tijd waarin we ons bevinden wilde hij zijn steun aan het kabinet niet intrekken, maar dit verraad liet hem in zijn ogen geen andere weg. “De minister president kan dit heel gemakkelijk oplossen, maar hij lijkt dit niet serieus te nemen.

”Dhr. Calmes hoopt dat hij voldoende duidelijk heeft gemaakt waarom hij tot zijn besluiten gekomen is en is bereid alle vragen hierover te beantwoorden. Hij blijft ook in de toekomst in de politiek en verzekert het volk ervan dat hij hun belangen zal blijven verdedigen.

Desgevraagd benadrukt hij dat ministerposten gekoppeld zijn aan partijen maar dat parlementszetels gekoppeld zijn aan personen en dat het dus mogelijk is om tegen het partijbeleid in te gaan bij stemmingen en ook zoals nu het geval is als onafhankelijk parlementslid verder te gaan.

Hij is niet benaderd door enige andere partij om zich bij hen aan te sluiten. Hij geeft ook aan dat hij vindt dat we vastgeroest zijn in traditionele patronen en dat er daarom te weinig wijzigingen komen en dat hij als jongere (hij is 36) hierin een verschil kan maken.


Lees ook:

Deel dit artikel