Nieuws Curaçao

Scholen Curaçao krijgen meer geld

WILLEMSTAD – Scholen op Curaçao krijgen meer geld. De tarieven binnen het financieringssysteem voor Onderwijs, het zogenaamde V&V-stelsel, worden naar boven aangepast. Deze aanpassing betreft een structurele verhoging van 3,2 miljoen gulden per jaar.

De verhoging is, volgens het ministerie van Onderwijs in lijn met de limieten en mogelijkheden binnen het Curaçaose overheidsbudget voor het jaar 2023/2024.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Daarmee volgt het ministerie een Nulmeting-rapport voor de modernisering van het financieringssysteem voor onderwijs. Die komt voort uit het voormalige COHO-traject. In het schooljaar 2025/2026 moet een geheel nieuwe financieringsstructuur zijn ingevoerd.

Rechtszaak

Maar er ligt ook een vonnis van het Gerecht waarin de overheid is opgedragen de tarieven en normen aan te passen, zodat deze toereikend zijn. 

Deze zaak was door de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, VPCO aangespannen. Het ministerie moest bij wijze van voorschot ruim 2,2 miljoen gulden per schooljaar gaan betalen. Het land is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. 

Sale juli 2024Sale juli 2024

Op dit moment rondt de Stichting Overheidsaccount Bureau SOAB het inventarisatietraject af voor alle componenten van de huidige financieringsstructuur. 

Tijdelijk

Parallel aan dit genoemde traject moet de onderwijssector een tijdelijke oplossing zoeken voor de tarieven voor schoonmaak, nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water en uitgaven voor leerlingen om te beschikken over beter en meer onderwijsmateriaal.

De onderwijssector is tevens bezig met een voorstel om de kosten van het ‘leerling volgsysteem’ te dekken. Ook wordt geëvalueerd of de schoonmaakkosten voor de periode januari tot en met juli 2023 aangepast moeten worden. 

Wanneer dit voorstel gereed is, wordt het beoordeeld en vanaf 1 januari 2023 met terugwerkende kracht geïndexeerd. Deze aanpassingen in het financieringssysteem vinden plaats na meer dan 22 jaar waarin de tarieven niet zijn aangepast.

Deel dit artikel