Onderwijs

Schoolbesturen Curaçao slaan alarm: zeven doden door sociaal-emotionele problemen

WILLEMSTAD – Schoolbesturen op Curaçao luiden de noodklok over de sociale en emotionele problemen onder leerlingen. In het afgelopen anderhalf jaar zijn zeven leerlingen overleden door verschillende oorzaken. De situatie is verergerd door de impact van de COVID-19-pandemie, waardoor de hulpverlening aan jongeren dringend meer middelen nodig heeft.

Royla Paula-Pierre, directeur van het Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), legde gisteren tijdens een presentatie aan de Centrale Commissie van de Staten uit dat de mentale gezondheid van leerlingen ernstig te lijden heeft. Ze benadrukte dat deze problemen een weerspiegeling zijn van bredere maatschappelijke kwesties. “Wat op school gebeurt, weerspiegelt wat er in de gemeenschap speelt,” zei ze.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De afgelopen jaren zijn de sociale en emotionele problemen onder leerlingen toegenomen, wat heeft geleid tot een stijging van agressie, onzekerheid, depressie en zelfs zelfmoordgedachten. “Het aantal leerlingen dat onder behandeling is van psychologen of psychiaters is gestegen,” aldus Paula-Pierre. De schoolbesturen hebben herhaaldelijk de regering gevraagd om de achterstandsgelden vrij te maken om extra hulp te kunnen bieden, maar tot nu toe zonder resultaat.

Achterstandsgelden

De schoolbesturen willen de achterstandsgelden gebruiken om meer maatschappelijke en sociale werkers in te zetten. “Onze zorgteams zijn de eerste lijn van hulpverlening,” legde Paula-Pierre uit. “Zij komen als eerste in contact met de kinderen en vangen ze op.” De extra middelen zouden ook worden gebruikt voor interne begeleiders die aanvullende ondersteuning kunnen bieden.

Drie jaar geleden verenigden de schoolbesturen zich en stuurden ze een gezamenlijke brief aan het ministerie van Onderwijs, waarin ze de problemen uiteenzetten en om achterstandsgelden vroegen. Sindsdien hebben ze vijf brieven gestuurd zonder enige reactie.

In haar toespraak aan de Statenleden gaf Paula-Pierre aan dat de situatie zo ernstig is dat de scholen zonder extra hulp de problemen niet meer aankunnen. “Veel leerlingen leven onder het bestaansminimum en krijgen niet genoeg te eten. We moeten deze kinderen helpen.”

Ze wees op twee specifieke gevallen: een sterfgeval in december vorig jaar en een ander begin dit jaar. “Het verlies van een leerling is een enorme klap voor de ouders, de zorgteams, docenten en medeleerlingen,” zei Paula

De oproep van de schoolbesturen werd met belangstelling gevolgd door de leden van het parlement. De voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca, sloot de vergadering met de belofte dat het parlement de kwestie binnenkort opnieuw zal bespreken. “We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben,” zei ze.

Deel dit artikel