Nieuws Curaçao

Schoolbesturen op Curaçao: maak van onderwijs een koninkrijks-aangelegenheid

WILLEMSTAD – De schoolbesturen in het Bijzonder Onderwijs willen van gezamenlijke actie binnen het koninkrijk om het falende onderwijs op Curaçao te redden. In een petitie vragen zij de overheden van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een reddingsplan.

Zo moet er een koninkrijksfonds voor onderwijs komen, die investeringen moet financieren gericht op dekking van de basisvoorwaarden en basiskosten voor zaken zoals water, energie, schoonmaak en leermiddelen.

De schoolbesturen willen ook dat er objectief in kaart wordt gebracht en follow-up wordt gegeven aan wat er op de korte, middellange- en lange termijn daadwerkelijk nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Daarnaast moet gekeken worden naar hoe de samenwerking binnen het koninkrijk op verschillende niveaus gestalte moet krijgen, met als doel gelijkwaardige kwaliteit van onderwijs en als gevolg daarvan meer gelijke kansen binnen het Koninkrijk.

Onderwijskwaliteit

Volgens de verschillende bijzondere schoolbesturen van Curaçao voldoet het huidige onderwijs niet aan basisvoorwaarden die nodig zijn voor het verzorgen van goed onderwijs. Dat was voor de covid-pandemie al zo en is de situatie alleen maar erger geworden.

Bovendien constateren de schoolbesturen dat de onderwijsontwikkelingen binnen de verschillende landen van het koninkrijk niet gelijk oplopen en er sprake is van grote verschillen in onderwijskwaliteit.

Het aantal privéscholen op Curaçao is groot is, zeker in vergelijking met het aantal privéscholen in andere landen binnen het Koninkrijk. Volgens de schoolbesturen verschilt de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen van welgestelden die zich privé onderwijs kunnen permitteren qua randvoorwaarden in grote mate van het gesubsidieerde onderwijs.

Ook onderling kent Curaçao ‘onaanvaardbare’ verschillen in onderwijskwaliteit van gesubsidieerde scholen omdat die afhankelijk zijn van donaties en ouderlijke bijdragen voor het bekostigen van onderwijsaangelegenheden.

Hoop

De schoolbesturen vestigen hun hoop op een gezamenlijke aanpak nu onderwijs onderdeel is van de landspakketten als ontwikkelingsgebied binnen COHO.

Daarnaast heeft Nederland in het kader van het slavernijverleden uitgesproken zich in te willen zetten voor gelijkwaardigheid binnen het koninkrijk en minister Dijkgraaf sprak tijdens zijn bezoek aan Curaçao uit werk te willen maken van het wegwerken van achterstanden in het Caribische onderwijs.

Zowel Nederland als Curaçao hebben zich gecommitteerd aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Ook hebben beide landen zich gecommitteerd aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. daarin staat onder andere dat de Staten die partij zijn, internationale samenwerking stimuleren in aangelegenheden die verband houden met onderwijs.

Deel dit artikel