Nieuws Curaçao

Schotte krijgt geen bankrekening bij zijn Orco Bank 

WILLEMSTAD – Oud-premier Schotte moet het na een gerechtelijke uitspraak doen zonder bankrekening. De beslissing van de Orco Bank om de bankrelatie met Gerrit Schotte te beëindigen lag binnen de bevoegdheid van de bank.

Het belang van de bank weegt zwaarder dan dat van Schotte, en deze ontwikkeling is te wijten aan Schotte’s eigen nalatigheid, zo oordeelt de rechtbank.

Nadat Orco de bankrekening van Schotte had gesloten, startte hij een kort geding, waarbij de oud-premier eiste van de bank om de rekening opnieuw te openen en open te houden. Ook zijn bankkaart zou niet geannuleerd mogen worden en de bank mocht wat Schotte betreft geen acties ondernemen om zijn banktransacties te belemmeren. Daarnaast vroeg de oud-premier ook om zijn toegang tot mobiel bankieren en internetbankieren open te houden.

Orco Bank besloot de bankrekening in mei 2022 te sluiten nadat Schotte het publiek had opgeroepen om donaties te doen op zijn privérekening bij Orco Bank. Deze actie volgde nadat Schotte een vonnis had ontvangen waarin hij werd veroordeeld tot het betalen van een som van 1,8 miljoen gulden aan het Openbaar Ministerie.

Na deze gebeurtenis kwamen de partijen aan tafel en kwamen ze tot een overeenkomst. De bankrekening werd heropend, onder bepaalde voorwaarden, dat wil zeggen, hij kon zijn salaris ontvangen om zijn persoonlijke kosten te betalen.

Op 4 april 2023 was er een ontmoeting tussen Schotte en Orco Bank, waarbij Schotte de bank vroeg om een bedrag van 530.000 gulden te ontvangen.  Als reactie hierop informeerde Orco Bank Schotte dat ze de rekening opnieuw zouden sluiten, en gaven Schotte tijd tot 31 juli om iets anders te regelen, en in de tussentijd kon hij slechts 4.000 gulden op zijn privérekening ontvangen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Gedurende de drie volgende maanden benaderde Schotte verschillende banken om een bankrekening te openen, maar zonder resultaat.

Orco Bank heeft de bankrelatie met Schotte verbroken na verschillende onbetrouwbare stortingen en schendingen van de overeenkomst die zij met elkaar hadden. Schotte kon niet concreet uitleggen waar het geld vandaan kwam. 

Wat de bank ook benadrukte, was dat ze niet langer wilden meewerken aan contante stortingen, waarvan de herkomst niet kon worden achterhaald. De zaak voor de gemeenschap om geld op zijn privérekening te storten, heeft dit nog verdachter gemaakt.

De rechtbank concludeert dat het belang van de bank zwaarder weegt dan het belang van Schotte en wijst daarmee de eis van Schotte om Orco Bank te dwingen de rekening open te houden af. De gerechtelijke kosten van 1.900 gulden zijn voor rekening van Schotte.

Deel dit artikel