Nieuws Curaçao

Schotte tijdens HNO-enquête: Keuze Otrobanda desastreus

Foto - ABC Online Media

WILLEMSTAD – Voormalig premier Gerrit Schotte wijst de bouw van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in Otrobanda aan als de kern van financiële problemen die het project omgeven. De keuze voor deze locatie, in plaats van alternatieve opties zoals het terrein bij de universiteit of het Amstelterrein, heeft volgens Schotte geleid tot een ongekende stijging van de bouwkosten, waardoor het project is uitgegroeid tot wat nu bekend staat als de ‘witte olifant’ van Curaçao.

Tijdens de verhoren kwam naar voren dat de oorspronkelijke plannen van de Fundashon Nos Hospital Nobo (NHN) voor een centraal ziekenhuis met 450 bedden op de locatie aan de Jan Noorduynweg door Schotte als ‘roekeloos en onverantwoord’ werden bestempeld.

“De stichting wilde een ziekenhuis met 450 kamers. Toen het door het kabinet gewenste onderzoek er kwam, bleek dat een ziekenhuis met 300 bedden voldoende zou zijn,” verklaarde Schotte tijdens het verhoor. Dit inzicht legt volgens Schotte een fundamentele fout in het planningsproces bloot, waarbij de werkelijke zorgbehoefte van het eiland niet juist werd ingeschat.

Otrobanda

De keuze voor Otrobanda als locatie voor het nieuwe ziekenhuis kwam onder zware kritiek te staan, niet alleen vanwege de financiële implicaties, maar ook vanwege de complexiteit van het bouwen in een dichtbebouwd stadsdeel. “Daar ligt het probleem. Er is voor gekozen om een ziekenhuis van 50.000 vierkante meter te bouwen op een terrein van 30.000 vierkante meter,” benadrukte Schotte, wijzend op de onpraktische beslissing die de kosten onnodig opdreef.

Het verhoor onthulde ook hoe politieke motieven boven praktische overwegingen leken te prevaleren. “Er werd zogenaamd voor Otrobanda gekozen omdat met het vertrek van het ziekenhuis Sehos dit stadsdeel een spookstad zou worden. Maar het was een politieke keuze,” stelde Schotte. Deze onthulling suggereert dat de locatiekeuze meer door politieke belangen dan door objectieve criteria werd gedreven, wat leidde tot een reeks van financiële en logistieke complicaties.

Meerwerk

Een van de meest kritieke punten die Schotte aanstipte, was de mogelijkheid voor betrokken partijen om ‘meerwerk’ te declareren als gevolg van de wijziging in locatie. “Met de verandering van terrein zijn alle spelregels gebroken. En dat is het begin geweest van het feest. Want de verandering van locatie gaf alle betrokkenen de mogelijkheid om allerlei meerwerk te declareren. En dit is ook rijkelijk gebeurd,” legde hij uit. Deze situatie heeft de kosten significant verhoogd, zonder dat er een duidelijke kwantificering van het meerwerk plaatsvond.

Ondanks de kritiek op het verleden, richtte Schotte zich ook op mogelijke lessen en oplossingen voor toekomstige projecten. “Dit soort grote bouwprojecten moeten in twee jaar gerealiseerd worden. En er moet een boeteclausule ingelast worden als hier niet aan voldaan wordt,” adviseerde hij. 

Schotte reflecteerde ook op het doel van de parlementaire enquête zelf, en vroeg zich af wat de ware intentie was achter deze terugblik op het verleden. “We praten over het verleden, maar gedane zaken nemen geen keer,” merkte hij op, wijzend op de uitdagingen die nu voor ons liggen met het al gebouwde Curaçao Medical Center (CMC), de opvolger van het HNO.

Schotte ontweek de vraag over zijn bemoeienissen met de positie van Etienne Ys en Suzy Römer in de commissie van Bob Pinedo, waardoor de pogingen van Pinedo om relatief goedkoop een ziekenhuis neer te zetten in duigen viel.

“Ik heb dit al eerder aangegeven in een besloten setting met deze commissie. Ik kan me niet herinneren dat dit één van onze voorwaarden was”, aldus de oud-premier.

Vandaag

Vandaag is de derde dag van de openbare verhoren van de enquêtecommissie HNO. Vier mensen komen aan het woord. Om 09.00 uur Alfio Troeman, voormalig voorzitter Quality Performance Board, gevolgd door Mike Alexander, notaris, om 11.00 uur. Om 13.30 is Stanley Betrian, voormalig minister-president van Curaçao aan de beurt, gevolgd door José Jardim, voormalig minister van Financiën van Curaçao. Hij komt om 15.30 uur.

De verhoren van de enquêtecommissie HNO worden uitgezonden op de website www.parlemento.cw via het webcastsysteem, Facebookpagina van het parlement van Curaçao en de enquêtecommissie HNO en op Radio Direct 92.1.

Deel dit artikel