Geen categorie

Schotte wil Statenlid blijven

Schotte mag dan na zijn celstraf voor 5 jaar niet meer gekozen worden, zijn huidige termijn kan volgens zijn advocaat niet beëindigd worden. \

Gisteren stond de ex-premier voor de civiele rechter met de eis dat zijn vervallen lidmaatschap van de Staten weer in ere hersteld wordt. Er is volgens zijn verdediging geen wettelijke grondslag om zijn lidmaatschap te beëindigen.

De regels die dit wettelijk zouden moeten regelen zijn nooit opgesteld, aldus Schotte. Volgens de advocaat van het land is dat onjuist. Na 10-10-’10, toen Curaçao autonoom werd, zijn een groot aantal wetten, waaronder die over het vervallen van het Statenlidmaatschap van kracht geworden.

De rechter doet over twee weken uitspraak

Deel dit artikel