Nieuws Curaçao

Schuldquota Curaçao na coronacrisis in de gevarenzone

WILLEMSTAD – De schuldquote van Curaçao kwam tijdens de coronacrisis door de liquiditeitssteun leningen in de gevarenzone. Dat schrijft het College Financieel Toezicht in haar halfjaarlijkse reportage. 

De gevarenzone begint wanneer de totale overheidsschuld zeventig procent of meer bedraagt in relatie tot wat een land jaarlijks verdient in de economie, het bruto binnenlands product. 

Curaçao zou haar schuld voldoende onder de 70 procent van het bruto binnenlands product moeten houden om niet, door economische schokken, boven de 70 procent uit te komen. 

Met een schuldquote van rond de 50 procent, afhankelijk van de bestuurlijke daadkracht om begrotingsaanpassingen door te voeren en de algemene financiële situatie van het land, is de financiële buffer over het algemeen voldoende om economische schokken op te vangen, zonder dat de duurzaamheid van de overheidsfinanciën direct in gevaar komt.  

Ziekenhuis

Voor de coronacrisis, vanaf 2016 kwam de schuld van Curaçao uit boven de vijftig procent van het bruto binnenlands product, met name door leningen voor de financiering van de bouw van een nieuw ziekenhuis.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de schuldquote van Curaçao, Aruba en Sint Maarten over de periode 2010 – 2021 weergegeven. In de grafiek zijn ook de 50 en de 70 procent niveaus weergegeven, die de verschillende zones van de schuldquote afbakenen.

De overheidsschuld van Curaçao bedraagt volgens het College Financieel Toezicht op dit moment 4,230 miljard gulden. Dat is 81 procent van wat alle inwoners en bedrijven van Curaçao verdienen in een jaar.

De rentelasten van Curaçao bedroeg over de hele beschouwde periode tussen 2,5 tot 4,5 procent van de baten op de gewone dienst. Omdat de liquiditeitssteun leningen werden verstrekt tegen nul procent rente, stegen de rentelasten in 2020 en 2021 niet. 

Deel dit artikel