Nieuws Curaçao

Schuldquote Curaçao daalt licht door groei economie 

WILLEMSTAD – De overheidsschuld van Curaçao bedroeg eind 2022 ruim vier miljard gulden. Dat is 82 procent van wat alle inwoners van Curaçao en bedrijven op het eiland met elkaar verdienen in een jaar. Dat meldt het College financieel toezicht. 

De Curaçaose schuldquote toont een licht dalende trend, met name gedreven door de groei van het bruto nationaal product na de coronajaren. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Volgens het College verdienden burgers en bedrijven op Curaçao ruim 5,2 miljard gulden vorig jaar. Dat cijfer komt van het Internationaal Monetair Fonds.

De overheid van Curaçao realiseerde tot en met het vierde kwartaal van het voorbije jaar 1.715 miljoen aan baten. Dat is 57 miljoen gulden meer dan begroot, en 91 miljoen gulden meer dan in pre-coronajaar 2019. 

Deze hogere realisatie wordt volgens het Cft verklaard door hogere belastingbaten, hogere bijdragen uit Nederland en hogere baten uit license fees (vergunningen, erfpacht, etc.).

De maatregelen die Curaçao treft om de belastingcompliance structureel te verhogen, samen met het economisch herstel en de inflatie leidden volgens het College tot een aanmerkelijke toename van de belastingbaten in 2022. 

Die bedroegen in 2022 1.545 miljoen en dat is 48 miljoen gulden meer dan begroot en zelfs 188 miljoen meer dan op basis van de vastgestelde begroting 2022 werd verwacht, aldus het Cft.

Met name de baten uit de omzetbelasting en invoerrechten lijken op een structureel hoger niveau te liggen. Cft-voorzitter Lidewijde Ongering vindt dat Curaçao die inkomsten beter moet begroten. Er is volgens haar sprake van onderschatting. Zij onderstreept daarom de noodzaak om de belastingraming 2023 en verder, bij te stellen. 

Deel dit artikel