Curaçao

Selikor grote speler in World Clean Up Day Curaçao

Mobiele vuilpers van Selikor

Selikor participeert actief in de World Clean Up Day op Curaçao. De vuilverwerker voert niet alleen het vuil af, maar is ook zichtbaar in de wijken Suffisant en Muizenberg. De mobiele vuilpersmachine staat op het terrein van de Shellclub. Daar kunnen buurtbewoners hun verzamelde vuil deponeren.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Voor elke 24 petflessen, blikjes of glazen flessen heeft Selikor een verrassing in petto. Daarmee wil het bedrijf de mensen in de wijk betrekken bij het opruimen van hun eigen zwerfafval. Diverse pickups van de vuilverwerker rijden rond, maar bewoners kunnen hun vuil ook zelf brengen.

Selikor verwerkt op jaarbasis 160.000 ton afval. Twintig procent daarvan wordt gerecycled. Het meeste betreft bouw- en sloop afval dat na het crushen hergebruikt wordt voor funderingen en wegenaanleg op Curaçao. Vijf tot tien procent van al het afval op Curaçao verdwijnt in de natuur, denkt Selikor.

In tegenstelling tot sommige berichten in de media is het brengen van afval bij de landfill of in de milieustraat gratis. Alleen bedrijven die vuil aanbieden boven de 1000 kilo, moeten per ton 30 gulden betalen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel