Nieuws Curaçao

SER adviseert op verbetering luchtkwaliteit in Curaçao

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad SER heeft advies uitgebracht over de nieuwe conceptluchtkwaliteitswetgeving. Dit advies, dat op 11 december werd gepresenteerd, is een reactie op een verzoek van waarnemend Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Gilmar Pisas, en is vooral gericht op het verbeteren van de situatie rond het industrieterrein Schottegat.

Het advies is als gevolg van wettelijke bepalingen nog niet openbaar. Zodra de Staten het advies van de minister krijgen, kan het publiek er kennis van nemen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het SER-advies omvat voorgestelde wijzigingen in de huidige milieuwetgeving, inclusief de Hinderverordening Curaçao. De dringende noodzaak van dit advies is mede ingegeven door recente rechtelijke uitspraken, die de behoefte aan striktere luchtkwaliteitsnormen en effectievere milieuwetgeving onderstrepen.

De ontwikkeling onderstreept de toenemende aandacht binnen de Curaçaose gemeenschap en daarbuiten voor de negatieve invloed van luchtvervuiling op de volksgezondheid. Het ministerie van GMN werkt hiervoor nauw samen met de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) aan een ambitieus wetgevingsinitiatief om de luchtkwaliteitsnormen te verbeteren en te versterken.

De conceptlandsverordening stelt specifieke grenswaarden vast voor diverse verontreinigende stoffen, waarmee Curaçao laat zien dat het zich committeert aan internationale milieustandaarden. Het SER-advies benadrukt de noodzaak van meer transparantie en strengere regelgeving, die niet alleen de volksgezondheid beschermt, maar ook rekening houdt met economische en sociale factoren.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel