Nieuws Curaçao

SER: Coronacrisis verergert de armoedekloof en verarmt het onderwijs

SER: Coronacrisis verergert de armoedekloof en verarmt het onderwijs
Foto boven: SER-voorzitter John Jacobs overhandigt het eerste exemplaar van het jaarverslag over 2020 aan Minister-president Gilmar Pisas

De Coronacrisis verergert de armoedekloof, vergroot de onzekerheid op de arbeidsmarkt en verminderd de kwaliteit van arbeid. Bovendien vergroot de crisis de tekorten in maatschappelijke sectoren en verergert het het achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten. Dat stelt de Sociaal Economische Raad in haar jaarverslag 2020.

De dalende onderwijsprestaties zijn volgende de SER symptomatisch voor het kennelijk collectieve onvermogen en gebrek aan daadkracht en urgentie om structurele institutionele, juridische en administratieve barrières uit de weg te ruimen, zo staat te lezen in het voorwoord.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Volgens de SER is het daarom van groot belang dat de oorzaken hiervan worden aangepakt en dat er fors wordt geïnvesteerd in welzijnsverbetering en welvaartgroei: in toekomstig verdienvermogen, in zekerheid van werk en inkomen, in sterke publieke diensten als onderwijs, zorg en veiligheid, in herstel van vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid, in meer kansengelijkheid en in een duurzaam leefklimaat, nu en in de toekomst.

De Raad acht het van belang om te investeren in noodzakelijke aanpassingen in het kader van die grote transities: in scholing en (een leven lange) ontwikkeling, in de organisatie en de infrastructuur om mensen de mogelijkheden te bieden inzetbaar te blijven in de huidige baan of te begeleiden naar nieuwe banen die een eerlijke beloning, zekerheid en zeggenschap bieden, en in verbeterde sociale zekerheid.

Meedenker

Uitgaande van voorzichtige hoopvolle signalen dat, wat betreft de acute gezondheidsproblemen van COVID-19, het ergste achter de rug is, dient zo snel mogelijk de overstap te worden gemaakt van crisismanagement naar duurzaam herstelbeleid.

De SER zal die overstap ondersteunen door kritisch en constructief mee te blijven denken en probleemoplossend te blijven handelen. Als vast advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers én onafhankelijke deskundigen zal de SER alle stappen ondersteunen in de richting van de arbeidsmarkt van de toekomst die mensen duurzame werk- en inkomenszekerheid en ondernemingen wendbaarheid biedt. De SER zal de voortgang de komende periode intensief monitoren en waar nodig aanvullende voorstellen formuleren.


Deel dit artikel