Nieuws Curaçao

SER: Curaçao moet kansspelverslaving als een psychische stoornis erkennen

WILLEMSTAD – Curaçao moet kansspelverslaving als een psychische stoornis erkennen, zodat passende zorg aangeboden kan worden en behandeling vergoed kan worden via het basiszorgpakket van de SVB.

Dat schrijft de Sociaal Economische Raad in een advies naar aanleiding van wetsvoorstellen van de regering om de loterijsector van Wega di Number te hervormen.

Een nadere verscherping van de vergunningsvereisten ten dienste van verslavingspreventie draagt volgens de SER bij aan verlaging van de kansspelverslavingsproblematiek op het eiland en aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de nummerloterijsector.

Veelvoorkomend

Kansspelverslaving is een veel voorkomend fenomeen op het eiland. Maar actuele informatie over de precieze omvang van deze vorm van verslaving op het eiland is niet beschikbaar. Het laatst verrichte onderzoek naar de aard en omvang van de kansspelverslavingsproblematiek dateert uit 2003. 

Kansspelverslaving wordt formeel erkend als een psychische stoornis, maar desondanks is deze vorm van verslaving op Curaçao niet aangemerkt als een psychische stoornis en ook niet opgenomen is in het basiszorgpakket van de SVB. 

Op basis van de bevindingen van het onderzoek uit 2003 concludeert de Sociaal Economische Raad dat de kansspelproblematiek op Curaçao relatief omvangrijk is. Dat heeft volgens de SER tot gevolg dat doeltreffend beleid gericht op preventie en bestrijding van kansspelverslaving hard nodig is.

Public Health

De SER geeft de regering in overweging om te kiezen voor de Public Health benadering bij het ontwikkelen van het preventiebeleid voor kansspelverslaving voor de gehele kansspelsector. 

De Public Health benadering erkent een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid door de regering en kansspelindustrie in de preventie en bestrijding van kansspelverslaving. 

Als gevolg hiervan dient het preventiebeleid gericht te zijn op, enerzijds, responsibla gambling en anderzijds op harmful reduction.

De SER geeft de regering verder in overweging om de verantwoordelijkheid van de Wega di Number-sector in de verslavingspreventie op te nemen in de vergunningsvoorwaarden.

De loterijsector op Curaçao omvat op dit moment 24 vergunninghouders, die gezamenlijk een gemiddelde jaarlijkse omzet generen van 62.4 miljoen gulden. 

Deel dit artikel