Nieuws Curaçao

SER gaat verkenning uitvoeren over impact migratie op arbeidsmarkt

WILLEMSTAD – De Sociaal Economische Raad (SER) wil weten wat de impact is van immigratie op de economie van Curaçao en het effect daarvan op de overheidsfinanciën. 

Daarvoor gaat een verkenning worden uitgevoerd en is een vervolg op een symposium dat de SER’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in 2019 gezamenlijk hielden thema Migratie, Sociaal Economische Ontwikkeling en Beleidsuitdagingen.

DE SER is ook benieuwd op welke wijze beleid wordt gevoerd om buitenlandse arbeidskrachten zoveel mogelijk te integreren in de lokale arbeidsmarkt van Curaçao. Past dit beleid binnen het streven om het arbeidsmarktbeleid te actualiseren en te moderniseren conform het Landspakket, en, zo ja, hoe verhoudt dat zich met de strategische doelstelling van het kabinet om gedurende deze regeerperiode de arbeidsparticipatie van Curaçaoënaars te verhogen? 

Eerder publiceerde het adviescollege ook al een verkenning over de toekomst van de AOV in relatie tot migratie en een verkenning naar de bijdrage van migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao.

Centrale vraag voor de SER is of de ter beschikking staande arbeidscapaciteit op de Curaçaose markt, die nu niet werkt, in afdoende mate effectief kan worden benut. De werkloosheid op Curaçao is volgens de Raad nog steeds onaanvaardbare hoog, bijna twintig procent en vooral onder jongeren met ruim 40 procent extreem hoog. Welke randvoorwaarden moeten voldaan zijn om hen aan het werk te krijgen. Is her-, na- en bijscholing nodig?

De SER weet nog niet wanneer de verkenning start. De SER wil ervan op aankunnen dat een verkenning van een adviesorgaan van de regering en de Staten een wezenlijke bijdrage kan leveren. Vooral aan het realiseren van de doelstellingen zoals in het regeerprogramma 2022-2025 van het huidige kabinet.

Deel dit artikel