Nieuws Curaçao

SER pleit in nieuwe gokwet voor strengere regels voor non-profitorganisaties bij tijdelijke kansspelen

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in haar recente advies over de nieuwe gokwet aangedrongen op strengere regels voor non-profitorganisaties die tijdelijke kansspelen aanbieden. Het huidige ontwerp van de wet stelt dat non-profitkansspelen vrijgesteld zijn van de verplichting om een kansspelvergunning aan te vragen.

Zo’n activiteit moet wel vier weken van tevoren worden gemeld bij de nieuwe Curaçao Gaming Authority. Bovendien kunnen non-profitorganisaties vijf keer per jaar kansspelen organiseren, zonder dat er een maximale opbrengst is vastgesteld en zonder toezicht. Volgens de SER is deze vrijstelling in strijd met het concept van een ‘verantwoord spelaanbod’ en kan het bijdragen aan gokverslaving.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De SER wijst erop dat het hebben van een vergunning juist een drempel hoort te zijn om te voorkomen dat de Curaçaose gemeenschap overspoeld wordt door kansspelen. Het ontbreken van een vergunning kan leiden tot een toename van gokactiviteiten zonder de nodige waarborgen op het gebied van veiligheid en verslavingspreventie.

Witwassen

Bovendien brengt de vrijstelling in combinatie met het ontbreken van een maximum opbrengst of inzet per deelnemer en het gebrek aan toezicht risico’s met zich mee op het gebied van witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De SER benadrukt dat de beoogde modernisering van de gokwet juist gericht is op het voorkomen en bestrijden van deze criminele praktijken. Internationale richtlijnen, zoals die van de Financial Action Task Force (FATF), dringen erop aan dat non-profitkansspelen niet misbruikt worden voor corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie.

Om deze redenen ziet de SER geen reden om geen vergunning te eisen voor kansspelen die worden georganiseerd voor maatschappelijke, sociale of ideële doeleinden.

Strenger

De SER pleit juist voor het invoeren van meer en strengere regels voor non-profitorganisaties die kansspelen willen aanbieden. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn op het gebied van verslavingspreventie, veiligheid en het tegengaan van criminele activiteiten.

Met haar advies hoopt de SER bij te dragen aan een evenwichtige gokwetgeving waarin de belangen van zowel de kansspelsector als het eiland Curaçao worden gewaarborgd. Het is nu aan de minister om deze aanbevelingen in overweging te nemen en te streven naar een robuust en verantwoord regelgevend kader voor de online kansspelindustrie.

Deel dit artikel