Nieuws Curaçao

SER stelt stappenplan voor om arbeidsmigratie te integreren in overheidsbeleid Curaçao

WILLEMSTAD – Het benutten van de voordelen van arbeidsmigratie naar Curaçao draagt niet alleen bij aan economische groei maar ook aan een samenleving waarin gelijke kansen en diversiteit worden gewaardeerd. Dat stelt de Sociaal Economische Raad, SER, in een briefadvies aan de regering.

Twee Ronde Tafel-bijeenkomsten met belanghebbende organisaties liggen ten grondslag aan het advies van de SER. Om een inclusieve arbeidsmarkt te bereiken, moeten overheid, werkgevers, vakbonden en maatschappelijke organisaties samenwerken om de nodige infrastructuur en ondersteuningssystemen te bieden.

Stappenplan

De SER stelt een plan voor om de arbeidsmarkt beter te maken. Allereerst moeten partijen uitzoeken wat de huidige en toekomstige vaardigheden zijn die nodig zijn in belangrijke economische sectoren. Op basis hiervan kunnen plannen gemaakt worden om de vaardigheden van de huidige werknemers te verbeteren. Dit kan door een nationaal onderwijsplan te maken waarin Curaçao zich niet alleen richt op de benodigde quota, maar ook op gespecialiseerde vaardigheden die nodig zijn.

Curaçao moet vervolgens inzicht krijgen in het tekort aan gekwalificeerde arbeid en dit in het migratiebeleid verwerken. Belangrijk is ook om informatie en data te verzamelen voor dit beleid, zoals hoeveel migranten bijdragen aan belastingen en het sociale zekerheidsstelsel.

Tot slot is het belangrijk dat Curaçao de informele arbeidsmarkt gaat aanpakken, omdat deze veel problemen kan veroorzaken op de werkvloer. Dit is belangrijk om het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar en duurzaam te houden.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel