Nieuws Curaçao

Silvania krijgt van de rechter een stevige tik op de vingers

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania van Volksgezondheid heeft een stevige tik op zijn vingers gekregen van de rechter in de zaak van een verloskundige. Die mocht zich volgens de minister niet vrij vestigen op Curaçao, maar duidelijk en gepubliceerd overheidsbeleid of een vaste gedragslijn was er niet.  

De uitspraak benadrukt de onzorgvuldige voorbereiding en onvoldoende motivatie van de minister bij het afwijzen van het verzoek tot vrije vestiging.

Lysanne Dijkstra-Van Heijningen, die zich in 2021 vanuit Nederland op Curaçao vestigde, wil haar beroep als verloskundige op het eiland uitoefenen. Maar door een verbod op de vestiging van medische beroepsbeoefenaren had zij een ontheffing nodig van de minister, welke werd geweigerd op basis van ‘nieuw beleid’ uit 2017 dat niet nader gespecificeerd of gepubliceerd was.

Het Gerecht heeft vastgesteld dat de minister de afwijzing niet voldoende heeft gemotiveerd en de aanvraag onzorgvuldig heeft voorbereid. Het verwijzen naar niet gespecificeerd en ongepubliceerd beleid was onvoldoende voor een dergelijke beslissing. Daarnaast was er onvoldoende bewijs dat het zogenaamde concentratiebeleid, gericht op het centraliseren van verloskundige zorg in de Kraamkliniek, consequent werd toegepast of zelfs als vast beleid van de minister kan worden beschouwd.

De rechtbank stelt vast dat het concentratiebeleid waarin de Kraamkliniek een centrale rol speelt niet afkomstig is van de minister, maar van de uitvoeringsorganisatie SVB. Het is dan ook niet duidelijk of ook de minister dit concentratiebeleid hanteert. 

Daarnaast is niet gebleken dat sprake is van een aantoonbaar consequente toepassing daarvan in vergelijkbare situaties. Zo vormt de door eiseres genoemde zaak L. Visser, waarin wél een ontheffing is verleend, daarvoor zelfs een contra-indicatie. De stelling van de minister dat deze zaak geen vergelijkbaar geval is, omdat bij Visser sprake was van een noodsituatie, is door eiseres gemotiveerd betwist. 

Volgens Lysanne Dijkstra-Van Heijningen is namelijk ook in háár geval sprake van noodsituatie. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft eiseres gewezen op een recent onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Daaruit volgt dat sprake is een groot tekort aan verloskundigen in Curaçao. 

Als gevolg hiervan heeft het Gerecht de bestreden beschikking vernietigd en de minister opgedragen om binnen vier weken opnieuw te beslissen op het verzoek van eiseres, met inachtneming van de overwegingen in de uitspraak. De minister moet duidelijk maken of en hoe eventueel bestaand beleid wordt toegepast en hoe de situatie van Dijkstra-Van Heijningen zich verhoudt tot de richtlijnen bedoeld in de Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren.

Deel dit artikel