Overheid

Silvania speurt naar onruststokers op zijn ministerie

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania heeft besloten tot een grondig onderzoek naar de situatie op de afdeling Technische Hygiënische Zorg, volgend op acties van werknemers die hun werk neerlegden en de hulp van hun vakbond inriepen. De betrokkenheid van de vakbond kwam na twee afzonderlijke incidenten waarbij werknemers staakten wegens onopgeloste problemen binnen hun afdeling.

Onder de noemer van een bemiddelingstraject is gespeurd naar de onruststokers op de afdeling, waarop de minister vond het noodzakelijk om in te grijpen ten behoeve van het dienstbelang en de algehele sfeer binnen het ministerie.

Specifiek heeft Silvania de aandacht gericht op de activiteiten en het gedrag van twee werknemers, wier handelen nu onder de loep genomen wordt. De afdeling Human Resource Optimization (HRO) is belast met het verstrekken van advies gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. De uitkomsten zullen doorslaggevend zijn voor de te nemen stappen die niet alleen het dienstbelang dienen, maar ook de belangen van alle betrokken werknemers en het herstel van rust op de werkvloer, aldus Silvania in een persverklaring.

De situatie werpt licht op de mogelijke risico’s en gevolgen van stakingen binnen het ministerie, wat vragen oproept over de veiligheid en het welzijn van werknemers die tot dergelijke maatregelen overgaan. 

Deel dit artikel