Nieuws Curaçao

Silvania vraagt urgentie voor wetsvoorstel normering topinkomens

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania wil het wetsvoorstel normering topinkomens zo snel mogelijk behandeld zien in het parlement. Hij heeft een brief met een verzoek daartoe naar de Statenvoorzitter gestuurd.

De Landsverordening Normering Topinkomens regelt de introductie van een maximumsalaris van 263.000 gulden voor topfunctionarissen van overheidsgelieerde instellingen

De regering wil een geleidelijke afbouw van de 12,5% inkorting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en gelijkgestelden, een voorwaarde in 2020 voor Nederlandse liquiditeitssteun. Deze inkorting omvat onder andere het niet uitbetalen van vakantiegeld en het verminderen van vakantiedagen van de ambtenaren en gelijkgestelden.

Maar Silvania wil het vakantiegeld eind juni uitbetalen. Het besluit om drie procent van het vakantiegeld uit te betalen is opgenomen in de suppletoire begroting, die de minister begin mei heeft ingediend, en is goedgekeurd door de Raad van Ministers.

Nederland is onder bepaalde voorwaarden akkoord gegaan met de geleidelijke afbouw van de inkorting. Een van de voorwaarden is dat de wet normering topinkomens, wordt goedgekeurd door de Staten voordat het vakantiegeld kan worden uitbetaald. De korting op Statenleden en ministers moet van Nederland blijven staan.

Deel dit artikel