Nieuws Curaçao

Sint Eustatius krijgt weer volledige zeggenschap over eigen griffie en ambtelijke organisatie

DEN HAAG – Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties is van plan om de griffie en de ambtelijke organisatie, twee belangrijke bevoegdheden, terug te geven aan het bestuurscollege en de eilandsraad van Sint Eustatius.

De maatregel is onderdeel van het herstellen van de democratie op het eiland en is goedgekeurd door de ministerraad in Den Haag.

De democratie op Sint Eustatius werd in februari 2019 opzij gezet, nadat duidelijk was geworden dat de toenmalige bestuurders zich niet meer aan de wet hielden en hun taken verwaarloosden.

Op 1 oktober 2022 kreeg Sint Eustatius de bevoegdheid terug om eilandgedeputeerden te benoemen en te ontslaan. Na de huidige fase waarin het eiland weer zeggenschap krijgt over de eigen griffie en ambtelijke organisatie, per 2 maart, volgt de fase waarin het kort gezegd de financiële bevoegdheden weer terugkrijgt.

De regeringscommissaris Alida Francis heeft aangegeven dat aan de criteria voor de huidige maatregel is voldaan. Ambtenaren hebben het aangeboden opleidingsprogramma (ambtelijk vakmanschap) afgerond. De politieke ambtsdragers hebben het hun aangeboden opleidingsprogramma afgerond. Het personeelsbeleid is op orde en de rechtspositionele regelgeving is opnieuw vastgesteld.

De maatregelen moeten worden vervat in een tweetal Koninklijke Besluiten, waarmee de Tweede Kamer in de regel stilzwijgend akkoord gaat. Mochten de partijen in de Kamer er toch over willen praten, dan moeten ze dat voor 2 maart aangeven.

Deel dit artikel