Nieuws Curaçao

SMOC is niet gerust op nieuwe milieuvergunning CORC

Willemstad – SMOC is er allerminst zeker van dat CORC zich moet gaan houden aan strengere milieunormen voor de uitstoot van zwaveldioxide en fijnstof.

Zowel overheid als RdK hebben gemeld de uitspraak van de rechter morgen af te wachten of er door gegaan kan worden op de oude vergunningsnormen die golden voor PdVSA.

Corc zelf heeft in een persverklaring gezegd met kleine stapjes aan strengere eisen te willen voldoen en niet in één keer.


Deel dit artikel