Nieuws Curaçao

SOAB bewaakt voortgang uitvoering Regeerakkoord

Het Kabinet Pisas II heeft de stichting Overheidsaccountantsbureau SOAB opdracht gegeven om de voortgang van haar beleidsvoornemens in het Regeerprogramma 2021 – 2025 te monitoren. Een keer per kwartaal rapporteert SOAB aan de Raad van Ministers.

Op verzoek van de minister van Financiën heeft SOAB redactionele ondersteuning geboden en op basis van de input van alle ministers een concept regeerprogramma opgesteld. Dat is woensdag aangenomen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Regeerakkoord

Bij het bepalen van doelstellingen en prioriteiten in het regeerprogramma 2021-2025 zijn de kerntaken en beleidsuitgangspunten van de ministeries meegenomen. Ook de gemaakte afspraken in in het kader van het Landspakket en overige fundamentele hervormingen vormen daar onderdeel van.

De focusgebieden binnen de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties zijn eveneens als beleidsvoornemen gedefinieerd.

Het regeerprogramma neemt daarin de impact en urgentie van de voorgestelde projecten mee, alsmede de financiële ruimte ter financiering van projecten en activiteiten. Dat alles onder eenheid van beleid en uitvoering.

Sale juli 2024Sale juli 2024


Deel dit artikel