Nieuws Curaçao

Sociale zekerheid toekomstbestendig maken: Hoe goed is het pensioenstelsel van Curaçao voorbereid op een langer leven?

WILLEMSTAD – Met de toenemende levensverwachting op Curaçao wordt het waarborgen van sociale zekerheid in de toekomst steeds belangrijker. Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC, het grootste pensioenfonds van het eiland, organiseerde onlangs een tweedaagse conferentie om duurzame oplossingen te verkennen die niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook zingeving en plezier in het steeds langere leven van de inwoners van het eiland.

Tijdens de conferentie, in samenwerking met de Bijzondere Leerstoel Pensioenfondsbeheer bij de University of Curaçao, stond de duurzaamheid van de huidige pensioenstelsels in de Dutch Caribbean centraal. 

De traditionele pensioenstelsels zijn ontworpen in een tijd waarin mensen aanzienlijk korter leefden dan nu. Maar de afgelopen decennia is de gemiddelde levensduur gestaag gestegen, waardoor er vraagtekens worden gezet bij de houdbaarheid van de huidige pensioenvoorzieningen.

Film

De conferentie opende met de documentaire ‘Your 100-year life’, waarin hoogleraar en filmmaker Theo Kocken de stand van zaken van ouderdomsvoorzieningen wereldwijd belichtte. 

Zelfs in de rijkste landen blijken de veranderende levensverwachtingen druk uit te oefenen op de pensioenstelsels. De documentaire, die persoonlijke verhalen van mensen uit verschillende landen en analyses van experts bevat, laat zien dat het nog niet te laat is om actie te ondernemen. Er moet echter anders worden gedacht over de oude dag, de kwaliteit van leven na pensionering en de financiering ervan.

Tijdens de conferentie werd er vanuit zowel een lokaal als internationaal perspectief gediscussieerd over duurzame oplossingen. Een interessante gedachte die naar voren kwam, was om minder abrupt te stoppen met werken en de energie van jonge professionals te combineren met de ervaring van oudere werknemers. 

Daarnaast werden er verbindingen gelegd tussen de situatie op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en internationale ervaringen in landen zoals Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, die al stappen hebben gezet om hun pensioenstelsels te moderniseren.

De conferentie kende bijdragen van sprekers zoals Raúl Henriquez, Directeur en Algemeen Secretaris SER Curaçao, Leona Romeo, Adviseur VSA en voormalig premier van Sint-Maarten, en Bob Pinedo, Emeritus-hoogleraar oncologie. 

Volgens het APC is het essentieel dat er nu actie wordt ondernomen om ervoor te zorgen dat het pensioenstelsel in lijn is met de structureel hogere levensverwachting en tegelijkertijd voldoening en plezier biedt aan de gepensioneerden van de toekomst.

Deel dit artikel