Nieuws Curaçao

Speciale opleidingsplaatsen in Nederland voor Caribische studenten

Foto AMA

WILLEMSTAD – De Asosiashon Mediko di Antias, AMA, een vereniging van artsen en geneeskundestudenten met roots in de Caribische eilanden van Nederland, bepleit speciale opleidingsplekken voor studenten uit het Caribisch gebied. 

Het grootste ziekenhuis van Curaçao, CMC, gaf kortgeleden aan dat operaties niet konden doorgaan vanwege een tekort aan medisch personeel. De specialisten van CMC waarschuwen ook voor groeiende wachtlijsten en een gebrek aan verpleegkundigen en artsen, die vaak naar Nederland verhuizen voor beter betaalde posities in de zorg.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het idee met meer opleidingsplaatsen is om meer kansen te bieden aan deze eilandskinderen’ bij de instroom in geneeskunde- en vervolgopleidingen in Nederland, waardoor de medische sector in de Caribische regio zou worden gestimuleerd.

Ministersplaatsen

Abigaël Bouwman, huisarts in opleiding en vicevoorzitter van AMA, stelt een mogelijke oplossing voor: de herintroductie van de zogenaamde ‘ministersplaatsen’. 

Deze regeling, die in 2017 werd afgeschaft, gaf de Nederlandse minister van Onderwijs de mogelijkheid om extra opleidingsplaatsen te reserveren voor geneeskundestudenten van de Caribische eilanden. Het doel was om de aanwas van gekwalificeerd zorgpersoneel op peil te houden.

Bouwman suggereert dat de terugkeer van deze regeling zou kunnen bijdragen aan het oplossen van het huidige personeelstekort op de eilanden. Ze bepleit ook voor cursussen ter voorbereiding op decentrale selectie en de introductie van ‘bovenformatieve’ opleidingsplekken tot specialist voor basisartsen uit de Caribische eilanden, op voorwaarde dat ze na de opleiding terugkeren naar hun thuisland.

Bovendien vraagt de AMA om financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid: “De opleiding tot specialist kunnen de eilanden niet alleen opbrengen.” Maar Bouwman benadrukt dat ze niet alleen op Nederland rekenen: “We zoeken samenwerking voor een duurzame oplossing.” Ze merkt op dat de eilanden ook stappen zetten, zoals de samenwerking tussen de huisartsenopleiding op Aruba en die van het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Deel dit artikel