Nieuws Curaçao

Staatsecretaris Alexandra van Huffelen: COHO niet in strijd met zelfbeschikkingsrecht

WILLEMSTAD – Staatsecretaris Alexandra van Huffelen is het niet eens met de organisatie Pro Soualiga dat de Rijkswet COHO op gespannen voet staat met het internationale recht op zelfbeschikking.

Deze organisatie uit Sint Maarten die strijdt voor dekolonisatie en onafhankelijkheid van Nederland had in een brief aan Van Huffelen gevraagd naar haar opvattingen over de verhouding tussen internationaal recht, het Statuut en COHO.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Volgens de staatssecretaris is internationaal recht, zoals het zelfbeschikkingsrecht dwingender dan nationale wetgeving en voorrang heeft, ook op het Statuut. 

‘Het recht op zelfbeschikking van volkeren is een permanente, voortdurende, universeel en onvervreemdbaar recht met een dwingend karakter’, aldus Van Huffelen.

Maar zij voegt eraan toe dat de Rijkswet COHO in overeenstemming is met het recht van zelfbeschikking van volkeren. ‘Daarom ontstaat de kwestie van voorrang niet.’

Deel dit artikel