Nieuws Curaçao

Staatsecretaris Alexandra Van Huffelen: “het heeft allemaal te lang geduurd”

WILLEMSTAD – In een interview met de NOS heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties de lange tijd bekritiseerd die het heeft gekost om Tula, een historische held van Curaçao, te rehabiliteren. Tot voor kort werd hij door Nederland nog steeds beschouwd als een misdadiger.

“Tula is al lang erkend als held op Curaçao, maar in Nederland noemden we hem nog steeds een misdadiger,” zei Van Huffelen. “Vandaag hebben we dat rechtgezet.” Ze sprak ook over de rechtvaardigheid van Tula’s opstand tegen slavernij, welke hij voerde op de principes van de Franse revolutie.

De interviewer bracht naar voren dat terwijl de rehabilitatie van Tula een persoonlijke erkenning is, er op staatsniveau ook zaken rechtgezet moeten worden. In reactie daarop benadrukte Van Huffelen de verontschuldigingen van de Nederlandse regering voor het gruwelijke regime van slavernij. Ze beschreef het als een “criminele daad tegen de menselijkheid.”

Het gesprek nam vervolgens een diepere duik in de historische rijkdom van Nederland, die werd vergaard ten koste van slaven in de Caribische eilanden. Van Huffelen erkende dat de huidige rijkdom van Nederland is gebaseerd op deze duistere fundamenten van kolonialisme en slavernij. Ze benadrukte het belang van het erkennen en herdenken van deze geschiedenis.

De Nederlandse regering heeft recentelijk € 200 miljoen vrijgemaakt voor een slavernijmuseum en andere educatieve initiatieven. Dit omvat ook beurzen en leerstoelen op de universiteiten van Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Van Huffelen ziet dit als een stap in de goede richting om de gedeelde geschiedenis beter te leren kennen en te zorgen dat iedereen weet wat er gebeurd is.

Op de vraag of Nederland, gezien haar geografische afstand tot de Caribische eilanden, zich ook zal engageren in deze gezamenlijke geschiedenis, antwoordde Van Huffelen bevestigend. Ze benadrukte de noodzaak voor Nederland om de discussie voort te zetten, gezien de grote diaspora van Caribische Nederlanders die nog steeds de effecten van het slavernijverleden ervaren.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het interview belichtte de inspanningen van de Nederlandse regering om recht te doen aan een pijnlijk verleden, maar benadrukte ook de noodzaak om deze discussies voort te zetten en verder te kijken dan symbolische gebaren.

Deel dit artikel