Politiek

Staten schieten motie voor screening af: concept blijft op tafel

Foto Èxtra

WILLEMSTAD – Een voorstel om een screeningsproces voor Statenleden in te voeren, heeft niet genoeg steun gekregen om ter stemming te worden gebracht. Het voorstel, ingediend door PNP-Statenlid Gwendell Mercelina, kreeg alleen steun van MAN-fractieleider Giselle McWilliam.

Het niet doorgaan van de stemming kwam doordat slechts twee Statenleden het voorstel steunden, terwijl er minimaal drie nodig zijn voor behandeling.

De conceptmotie, opgesteld door Mercelina, benadrukt het belang van vertrouwen van het volk in democratische instituten, met name de Staten als hoogste orgaan binnen het staatsbestel.

Het voorstel stelt een gedetailleerd en onafhankelijk onderzoek voor door de Staten naar veroordeelde of verdachte Statenleden, met als doel de integriteit van de Staten te waarborgen en het vertrouwen van de gemeenschap te herstellen.

Tijdens de vergadering uitte Mercelina zijn teleurstelling over het gebrek aan steun voor zijn motie. Hij benadrukte dat integriteit en transparantie cruciaal zijn voor het functioneren van het parlement en dat een dergelijk screeningsproces zou voorkomen dat Statenleden met een belast verleden hun positie behouden.

Hoewel Mercelina slechts steun kreeg van McWilliam, kondigde laatstgenoemde aan dat haar partij bezig was met een gedragscode voor Statenleden. Deze code, die onder andere regels zal bevatten over nevenactiviteiten en het voorkomen van belangenverstrengeling, zal binnenkort worden voorgelegd aan de Staten.

Deel dit artikel