Gezondheidszorg

Sterke terugloop in geboortecijfers op Curaçao

WILLEMSTAD – Het eiland Curaçao maakt een significante daling mee in het aantal geboortes. Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2023 slechts 1176 baby’s geboren, wat een daling van 56 baby’s ten opzichte van 2022 betekent. Verder blijkt uit een analyse over de afgelopen tien jaar dat het geboortecijfer met maar liefst 40 procent is gedaald sinds 2014.

Deze opmerkelijke daling roept vragen op over de onderliggende oorzaken. Experts wijzen op een combinatie van economische, sociale en biologische factoren die kunnen bijdragen aan deze trend. Economische onzekerheid speelt een grote rol, vooral omdat jonge paren de financiële lasten van het ouderschap wellicht te zwaar vinden in het huidige economische klimaat van het eiland.

Gezondheidsrisico’s zoals de Zika- en Chikungunya-epidemieën hebben ook een impact gehad. Deze gezondheidscrisissen hebben niet alleen de fysieke gezondheid van de bevolking beïnvloed, maar ook de besluitvorming rondom zwangerschap. Na de uitbraak van Chikungunya in 2014 en de Zika-epidemie in 2016, rapporteerde het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) een duidelijke daling in het aantal geboortes, mogelijk als gevolg van zorgen over de gezondheidseffecten op pasgeborenen.

Cultuur en migratie zijn eveneens invloedrijke factoren. Met een toename van de migratie van vruchtbare vrouwen en de actieve deelname van vrouwen aan het arbeidsproces, verandert het geboortepatroon op het eiland.

Deze combinatie van factoren schetst een complex beeld van de demografische veranderingen op Curaçao. Wat duidelijk is, is dat deze trend diepe sociale en economische implicaties kan hebben voor de toekomst van het eiland. 

Deskundigen benadrukken het belang van beleid dat jonge gezinnen ondersteunt door middel van kinderopvang, financiële hulp en gezondheidszorg om de geboortecijfers mogelijk te stabiliseren of zelfs te verhogen.

Deel dit artikel