Nieuws Curaçao

Stichting Monumentenzorg Curaçao verkoopt deel van haar monumentale panden

WILLEMSTAD – De Stichting Monumentenzorg Curaçao heeft de verkoop van een deel van haar monumentale panden in gang gezet. Zes woonhuizen en twee kantoorpanden, gelegen in Ser’i Otrobanda, ten westen van de brug oprit, zijn sinds maandag te koop via hun website. 

De opbrengst wordt gebruikt voor bestaande en toekomstige restauratieprojecten van de stichting, die meer dan 120 gerestaureerde monumenten in haar bezit heeft.

Het is een primeur voor de bijna zeventigjarige non-profitorganisatie om panden op de open markt aan te bieden. De positieve trend in waardering voor monumentale panden bij een breder publiek heeft bijgedragen aan het vertrouwen dat de markt in staat zal zijn de zorg voor het onderhoud van de panden over te nemen. 

Daarnaast is de noodzaak voor alternatieve inkomstenbronnen toegenomen, sinds de subsidies vanuit Nederland zijn weggevallen met de oprichting van het Land Curaçao dertien jaar geleden. Hoewel de stichting met de huidige huuropbrengsten het lopende onderhoud kan bekostigen, komt de kernmissie van het restaureren van bedreigde monumentale panden hierdoor in het gedrang.

Details over de te koop staande panden zijn te vinden op de website van Monumentenzorg. De commerciële panden, Villa Washington en La Armada, zijn gelegen aan het L.B. Smithplein. De woonhuizen bevinden zich aan de Bonairestraat en Witteweg. 

Om ongewenste gevolgen van de verkoop te voorkomen, heeft Monumentenzorg waarborgen ingebouwd in het koopcontract. Zo moet de nieuwe eigenaar het pand onderhouden en mag het niet binnen vijf jaar worden doorverkocht. Bij de verkoop van woningen heeft een koper met de intentie tot eigen bewoning de voorkeur.

De te verkopen panden zijn allemaal reeds gerestaureerd, hoewel sommige door langdurige leegstand extra aandacht behoeven. Bij de restauraties is waar mogelijk zoveel mogelijk aandacht besteed aan het behoud van originele details en de historische indeling. Voor de grotere panden is er ook historische informatie beschikbaar voor potentiële kopers die geïnteresseerd zijn in de voormalige bewoners van het pand.

Deel dit artikel