Nieuws Curaçao

Strikte veiligheidsmaatregelen en controles tijdens Fuikdag 2024

WILLEMSTAD – Met nog ruim drie weken te gaan tot Fuikdag op zondag 7 januari 2024, kondigen de kustwacht, politie en andere autoriteiten verscherpte controles aan op zee en langs de kustlijnen. Deze maatregelen zijn gericht op het naleven van de door de regering van Curaçao vastgestelde regels en het handhaven van de openbare orde tijdens dit populaire evenement.

De kustwacht heeft eigenaren van pleziervaartuigen, charterboten en seadoo’s opgeroepen om rekening te houden met de specifieke regels die gelden voor Fuikdag. “We willen dat iedereen een veilige en plezierige dag heeft, maar veiligheid staat voorop,” benadrukt een woordvoerder van de kustwacht.

Een van de opvallende maatregelen is het verbod op de verkoop van alcohol gedurende de hele dag. Daarnaast is het niet toegestaan om muziek af te spelen op vloten of podia na 17.00 uur. Deze restricties zijn bedoeld om overlast te beperken en de veiligheid te verhogen.

Alle boten moeten uitgerust zijn met voldoende zwemvesten voor het toegestane aantal passagiers en over de juiste scheepsdocumenten beschikken. Verder zijn veiligheidsitems zoals signaleringsmiddelen en fluiten verplicht. De haven- en veiligheidsinspectie, samen met de kustwacht, controleren hierop. Ook houdt de Brandweer toezicht op het gebruik van open vuur aan boord, in het bijzonder met betrekking tot barbecues.

Een belangrijke waarschuwing geldt ook voor het liften of het gebruik van watertaxi’s naar Fuikbaai; dit is strikt verboden. Dergelijke praktijken hebben in het verleden geleid tot chaos en veiligheidsrisico’s.

Internationale boten moeten via de immigratiedienst en douane binnenkomen en zich officieel aanmelden. De kustwacht, de politie en andere handhavende autoriteiten treden streng op tegen overtreders van deze regels.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Tijdens Fuikdag 2024 zijn kustwacht en politie ook de Haven- en Veiligheidsinspectie, brandweer, douane, Santa Barbara security, het Rode Kruis, fundashon kuido ambulance Curaçao en Citro aanwezig zijn voor controle en assistentie. Deze gezamenlijke inspanning is gericht op het waarborgen van een veilige en ordelijke Fuikdag voor alle aanwezigen.

Deel dit artikel