Nieuws Curaçao

Subsidies aan Curaçaose NGO’s vooral op aan personeelslasten

WILLEMSTAD – Subsidies die de Curaçaose overheid verstrekt aan niet-gouvernementele organisaties gaan vooral op aan personeelslasten. Dat heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht.

Bij veertig van de de 62 gesubsidieerde NGO’s drukken de personeelslasten voor meer dan de helft op de operationele lasten. Dat is 65 procent. 24 van deze veertig ngo’s behaalden bovendien een negatief resultaat in hun jaarrekening.

De Curaçaose overheid geeft jaarlijks gemiddeld 133 miljoen gulden subsidie uit aan 62 instellingen.

Doel

Dat subsidies vooral opgaan aan salarissen en niet primair aan het doel waarvoor een NGO is opgericht, blijkt voorts uit het feit dat het eventueel niet toekennen van een bestaande subsidie volgens de minister van Financiën geen optie is daar het salaris betreft van het personeel in dienst van de betreffende stichtingen.

De dienstverlening van NGO’s aan de maatschappij zou dan volgens het ministerie in gedrang komen. Met de hoge personeelslasten die voor meer dan de helft drukken op een begroting is de vraag gerechtvaardigd of een NGO nog toekomt aan het doel waarvoor ze is opgericht.

Jaarrekening

25 van de 62 gesubsidieerde instellingen konden geen recente jaarrekening overleggen. Toch bleef de overheid de subsidies uitkeren. Het gaat dan om een bedrag van 53 miljoen gulden.

Deel dit artikel