Buitenland

Suriname krijgt ‘One Man, One Vote’-kiesstelsel

PARAMARIBO – Een belangrijke verandering is op komst voor de Surinaamse verkiezingen. Het land stapt af van het districtenstelsel en kiest voor het landelijk evenredigheidsstelsel. Na goedkeuring van ingrijpende wetswijzigingen door de Nationale Assemblee, vinden de verkiezingen op 25 mei 2025 voor het eerst plaats onder dit nieuwe stelsel.

Tot op heden profiteerden sommige politieke partijen van een ongelijke stemverdeling. Dit was het gevolg van het feit dat in dunbevolkte districten minder stemmen nodig waren voor een landelijke zetel dan in dichtbevolkte districten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Als gevolg hiervan waren districten met minder inwoners oververtegenwoordigd in het parlement. Zo kreeg de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in 2020 acht zetels met slechts 25.000 stemmen, terwijl de Nationale Partij Suriname met meer dan 32.000 stemmen maar drie zetels verwierf.

Een doorbraak kwam na een onderzoek van het Constitutioneel Hof in augustus 2022. Op aanvraag van advocaat Serena Essed, constateerde het hof dat delen van het oude kiesstelsel in strijd waren met zowel de Surinaamse grondwet als internationale verdragen. Daarbij werd duidelijk dat de zetelverdeling over de districten niet meer overeenkwam met de veranderde bevolkingsaantallen.

Er werd gepleit voor een einde aan de positieve discriminatie van afgelegen en onderontwikkelde districten en een overstap naar het principe van one man, one vote. Onder druk van de naderende verkiezingen van 2025, bereikten politieke partijen een consensus over de wetswijzigingen. Donderdagavond spraken volksvertegenwoordigers in het parlement van een ‘historisch moment’, gezien de snelheid en eensgezindheid waarmee aan deze veranderingen is gewerkt.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel