Nieuws Curaçao

Suzy Römer is volgens OM wel schuldig, maar wordt niet vervolgd

WILLEMSTAD – Suzy Carmelia-Römer wordt niet vervolgd voor haar handelen in strijd met de Landsverordening integriteit kandidaat-ministers. Ondanks het feit er sprake was van verzuim om melding te maken van een nevenfunctie. Gezien het tijdsverloop in deze zaak en het thans geringe belang dat vervolging nog zou rechtvaardigen, is besloten om deze zaak te seponeren en niet tot vervolging over te gaan.

Volgens het Openbaar Ministerie concentreerde de beschuldiging zich op het feit dat Camelia-Römer in 2015, toen zij minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning werd, nog ingeschreven stond als directeur van Blue Liaison Real Estate. 

Sale juli 2024Sale juli 2024

Ze heeft haar naam pas in oktober 2015 uit het register van de Kamer van Koophandel verwijderd, maar als datum oktober 2014 opgegeven, waardoor het leek alsof zij al voor haar ministerschap haar naam had verwijderd.

Carlos Monk die destijds aangifte deed, zei toen: “Wat we dus zien, is een vaste modus operandi van vervalsing van documenten en verduistering. En waarom; omdat ze anders niet door de Screeningswet kon komen. Door de datum te wijzigen, leek het alsof ze al voor de periode dat ze minister werd, haar naam had verwijderd. Maar niets is minder waar.”

Het Openbaar Ministerie benadrukt het belang van integriteit binnen het openbaar bestuur en stelt dat het essentieel is dat kandidaat-ministers de regels naleven en transparant zijn over hun nevenfuncties. Het OM zegt te blijven toezien op de naleving van de Landsverordening Integriteit kandidaat-ministers en indien nodig optreedt tegen mogelijke overtredingen.

Deel dit artikel