Nieuws Curaçao

SVB betaalde vorig jaar 25 miljoen voor behandelingen in het buitenland 

WILLEMSTAD – SVB heeft vorig jaar 25 miljoen gulden uitgegeven aan medische uitzendingen naar het buitenland. Dat meldt het jaarverslag van de publieke ziektekostenverzekeraar.

Dat is twee procent minder dan in 2021, maar opvallend genoeg zijn er ruim dertig procent meer uitzendingen geweest. De uitbreiding van het lokale zorgaanbod die werd verwacht met de opening van het CMC is nog niet gerealiseerd.

Het aantal ‘uitzendingen’ vóór de covid-pandemie was 1.106 in 2019. In 2020 en 2021 waren dit respectievelijk 332 en 452. Vorig jaar bedroeg het aantal ‘uitzendingen’, inclusief acute gevallen, 598. 

De overgrote meerderheid van deze gevallen volgde de regionale aanpak naar Colombia, hoewel sinds de covid-pandemie (2020) het aantal dat naar Nederland wordt uitgezonden is gestegen tot 38 procent in 2022.

Verzoek

Behandelingen in het buitenland vinden plaats op verzoek van een specialist, of als de behandeling niet op Curaçao kan worden gegeven. Ook als de behandeling in het buitenland financieel gunstig is voor de verzekerde, kan uitzending volgen.

De aanvragen worden beoordeeld door een speciaal medisch college voor dit doel. Dit college beoordeelt alle ingediende verzoeken, met uitzondering van noodgevallen. 

Bovendien is dit college ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de toelating van hooggekwalificeerde specialisten voor specifieke operaties die lokaal zouden kunnen worden uitgevoerd en die anders naar het buitenland zouden moeten worden gestuurd.

Preventieve zorg

In haar jaarverslag 2022 meldt de Sociale Verzekeringsbank dat de kosten voor preventieve zorg voor degenen die onder de basisverzekering vallen, vrijwel constant zijn gebleven. 

Bovendien bleven de uitgaven voor eerstelijnszorg, met name bij huisartsen en tandartsen, in 2022 vrijwel hetzelfde. Gezien het compensatiesysteem voor huisartsen, dat voor negentig procent plaatsvindt op basis van een vast tarief per ingeschreven patiënt, lopen de kosten parallel met het afnemende aantal BVZ-verzekerden.

Maar voor tandheelkundige zorg is een stijging in de uitgaven te zien. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat een wettelijk maximum is opgeheven door een gerechtelijke uitspraak. Om dezelfde reden zijn de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg in 2022 ook gestegen.

Deel dit artikel